Education Technology


Pythagorasbevis ved hjelp av parallellogrammer

Oppgaveoversikt

Et enkelt og lettfattelig bevis for Pythagoras setning basert på dynamisk endring av parallellogrammer.