Education Technology


Komplekse nullpunkter til parabelen

Oppgaveoversikt

Du vil i denne oppgaven se de reelle og de komplekse løsningene til parabelen. Oppgaven inneholder også en algebraisk forklaring på disse komplekse løsningene og med mulighet for å se at dem selv.