Education Technology


Komplekse løsninger av likningen z^n=a+ib

Oppgaveoversikt

I denne oppgaven vil du kunne se at det er n løsninger av likningen z^n=a+ib. Disse er komplekse og ligger på en sirkel med radius lik modus av høyresiden i likningen. Du kan dynamisk endre både høyresiden i likningen samt størrelsen på n.