Education Technology


Faktoriserings- og ekstrempunktformelen for parabelen.

Oppgaveoversikt

I denne oppgaven regner vi ut nullpunktene til parabelen gitt ved formelen f(x)=ax^2+bx+c. Disse brukes så til å vise at vi får samme graf dersom vi bruker formelen y=a(x-x1)(x-x2) så sant x1 og x2 eksisterer. Vi finner så ekstremalpunktet (h,k) til parabelen og tegner funksjonen y=a(x-h)^2+k. Vi ser at denne også gir samme graf.