Education Technology

Sentralgrenseteoremet

Publisert 10/19/2009

Oppgaveoversikt

Denne oppgaven gir deg en mulighet til å endre parametrene my, sigma, n og z dynamisk. Du vil da kunne utforske hvilken virkning endring av de enkelte parametre har på konfidensintervallets vidde.