Education Technology


Sentralgrenseteoremet

Oppgaveoversikt

Denne oppgaven gir deg en mulighet til å endre parametrene my, sigma, n og z dynamisk. Du vil da kunne utforske hvilken virkning endring av de enkelte parametre har på konfidensintervallets vidde.