Education Technology


Skalarlproduktet av to vektorer uttykt ved basisvektorer

Oppgaveoversikt

Hensikten med denne oppgaven er at elevene skal se selv at skalarproduktet kan regnes ut både ved hjelp av formelen for skalarproduktet, dersom man har tilgjengelig informasjon, og ved at vektorene uttrykkes ved hjelp av basisvektorer. Ved dynamisk å endre både basisvektorene a og b, samt vektorene c og d kan man se at skalarproduktet blir det samme.