Education Technology


Modellbygging med pastiller

Oppgaveoversikt

Vi kaster pastiller, spiser noen og prøver å finne sammenhengen mellom antall kast og gjenværende antall pastiller