Education Technology


Areal_av_rektangel_med_fast_omkrets

Oppgaveoversikt

Du kan endre form på et rektangel med en fast omkrets på 300 m. Når bredden endres, endres arealet og dette overføres til en graf slik at man kan bedre forstå sammenhengen mellom en uavhengig og en avhengig variabel.