Education Technology


Parametrisk graf med fartsvektor og akselerasjonsvektor

Oppgaveoversikt

Denne oppgaven inneholder flere parametriske grafer hvor du kan dynamisk bevege et punkt langs grafen. I punktet finner du både fartsvektor og akselerasjonsvektor. Du vil da kunne observere hvordan disse vektorene oppfører seg ettersom du flytter deg på kurven. Oppgaven inneholder også informasjon om hvordan det er konstruert.