Education Technology


Definisjon av sinus og cosinus_en sammenlikning

Oppgaveoversikt

I denne oppgaven bruker du enhetssirkelen til å definere sinus og cosinus. Ved hjelp av et punkt på sirkelen som du beveger kan du studere hvordan sin(v) og cos(v) endrer seg for vinkler mellom 0 og 360 grader. Du får samtidig se hvordan de samme formler defineres ved hjelp av rettvinklet trekant.