Land Nederland

TI-30Xa wetenschappelijke rekenmachine

Rekenmachine met 1-regelig scherm en algemene wiskundige en natuurwetenschappelijke functies. Werkt op batterijen.

Belangrijkste functies

  • 1-regelig display met 10 cijfers
  • Breuknotaties
  • Statistische berekeningen in één variabele
  • Conversies
  • Basisfuncties natuurwetenschappen en trigonometrie

Rekent met breuken en gemengde getallen.

> Telt op, trekt af, vermenigvuldigt en voert breuken in als tradiotionele breuknotatie.

Uitvoeren basisconversies

 

  • Graden/radialen/decimale graden
  • Rechthoekige coördinaten/Poolcoördinaten
  • DMS/graden
  • Breuken/decimaal