Land Nederland

TI-84 Plus

Specificaties

Basisfunctionaliteit

Reële getallen

Rekenen met een nauwkeurigheid van 14 cijfers of een benadering in wetenschappelijke notatie van 10 cijfers en een 2-cijferige exponent.

Rationale getallen

Exact rekenen met breuken met de Frac-functie.

Complexe getallen

Rekenen met complexe getallen in rechthoekige coördinaten of poolcoördinaten.

Functies

Maximaal 10 reële functies, 6 parametervergelijkingen, 6 polaire functies en 3 recursief gedefinieerde rijen kunnen opgeslagen, afgebeeld en geanalyseerd worden. Afhankelijk van de functiemode zijn grafische analyses van o.a. afgeleiden en integralen mogelijk. Er zijn 7 grafiekstijlen beschikbaar.

Tabellen

Genereer waardentabellen van functies om verschillende functies tegelijkertijd numeriek te analyseren.

Numerieke functies

De Solver biedt de mogelijkheid tot het numeriek oplossen van vergelijkingen. Van een reële functie kan de numerieke afgeleide en integraal berekend worden, als ook een minimum/maximum in een interval.

Matrices

Maximaal 10 matrices. De maximale grootte wordt alleen gelimiteerd door het beschikbare geheugen (ongeveer 50x50). Er zijn tal van matrixoperaties beschikbaar: van het berekenen van een determinant tot het herleiden naar een trapvorm.

Logische bewerkingen

De TI-84 Plus beschikt over de logische operatoren and, or, xor en not. Bovendien kunnen logische testen uitgevoerd worden met de gelijkheids- en ongelijkheidstekens. Hiermee kunt u stukgewijs gedefinieerde functies invoeren en simulaties van kansexperimenten uitvoeren.

Lijsten

Sla maximaal 999 elementen op per lijst. Het aantal lijsten is gelimiteerd door het beschikbare geheugen.

Geavanceerde statistische functies

  • Genereren van toevalsgetallen.
  • Statistische analyses in 1 of 2 variabelen.
  • Werken met kansverdelingen: Binomiaalverdeling, Poissonverdeling, Geometrische verdeling, Normaalverdeling, Student t-verdeling, 2-verdeling, F-verdeling.
  • 10 regressiemodellen.
  • Toetsen van hypothesen.
  • Betrouwbaarheidsintervallen.

Statistische plots

Maximaal 3 statistische plots: puntenwolk, xy-lijn, histogram, box-plot, normaalverdelingsplot.

Geavanceerde financiële functies

De applicatie Finance berekent o.a. interesten, nominale en effectieve rentepercentages, betalingstermijnen, toekomstige waarden, afschrijvingsschema's en annuïteiten.

Programmeren

Met de programmeertaal TI Basic kunt u zelf de functionaliteit van de rekenmachine uitbreiden.


Leer Meer

Bijgeleverde accessoires
4 AAA batterijen, mini A to mini B USB-kabel (voor onderlinge communicatie), USB-kabel voor verbinding met computer, handleiding, brochure met informatie over accessoires, produkt-CD met elektronische handleiding, programmainformatie, computersoftware en gratis applicaties met handleidingen.