Land Nederland

BA II PLUS ™

Productkenmerken

Ideale rekenmachine voor statistici, managers en financiële experts.

 

  • Toekomstige waarden en amortisatietoetsen lossen problemen op inzake pensioenberekening, leningen, hypotheken, enz.
  • Genereert aflossingsschema's
  • Voert cashflow-berekeningen uit voor maximaal 24 ongelijke kasstromen met maximaal 4-cijferige frequenties; berekent NPV en IRR
  • Statistische berekeningen met een of twee variabelen en 4 regressiemodellen: lineaire, logaritmische, exponentiële regressie en machtsregressie
  • 4 verschillende methoden voor berekening van afschrijving, resterende boekwaarde en resterende afschrijvingswaarde
  • Ook: break-even-berekeningen, renteconversie, delta %, winst en verlies
  • Wiskundige functies zoals goniometrische berekeningen, natuurlijke logaritmen en machten
  • Robuuste beschermdeksel
  • Werkt op batterijen
  • Automatic Power Down™ (APD)™ schakelt automatisch uit om de batterij te sparen

De BA II PLUS is verkrijgbaar in de betere kantoorboekhandel.