Education Technology


GHA1H01 voorkennis procenten ophalen

Overzicht activiteit

Bij Getal en Ruimte, HAVO deel A1, hoofdstuk 1, paragraaf 5 Inhoud: Rekenen met procenten: deel van een geheel, relatieve verandering. Hoe was het ook alweer? Voorbeeld met aanpak op GR. Vorm: zelf werken op de rekenmachine.

During the Activity

Deze activiteit is een demonstratie van het gebruik van de TI-Nspire, waarbij de leerlingen de opdracht kunnen uitvoeren.
De docent kan de *.tns file gebruiken om te demonstreren als TI-Nspire software beschikbaar is.
De docent kan de *.pdf file gebruiken om snel te bekijken wat de *.tns file precies bevat.