Education Technology


GHA1H01-1 frequentietabellen

Overzicht activiteit

Bij Getal en Ruimte, HAVO deel A1, hoofdstuk 1, paragraaf 1 Inhoud: Maak meerdere grafische voorstellingen (histogram, cirkeldiagram) bij een tabel die ook in het boek staat. Vorm: zelf werken op de rekenmachine.

During the Activity

Deze activiteit is een demonstratie van het gebruik van de TI-Nspire, waarbij de leerlingen de opdracht kunnen uitvoeren.
De docent kan de *.tns file gebruiken om te demonstreren als TI-Nspire software beschikbaar is.
De docent kan de *.pdf file gebruiken om snel te bekijken wat de *.tns file precies bevat.