Education Technology


NV4BH03-20 LV Vergelijkingen grafisch numeriek oplossen

Overzicht activiteit

Bij Netwerk, V4B, hoofdstuk 3 opgave 20 Leervlak. Horizontale asymptoot zoeken. Vorm: Demonstratie of werkblad.

During the Activity

Deze activiteit is een demonstratie van het gebruik van de TI-Nspire, waarbij de leerlingen de opdracht kunnen uitvoeren.
De docent kan de *.tns file gebruiken om te demonstreren als TI-Nspire software beschikbaar is.
De docent kan de *1ppp.pdf file gebruiken als er een beamer beschikbaar is.
De docent kan de *werkblad.pdf file afdrukken en aan de leerlingen geven als er geen mogelijkheid tot projecteren is.

After the Activity

Vervolg met opgave 20.