Education Technology


NV4BH02-06 LV Coördinaten benaderen

Overzicht activiteit

Bij Netwerk, V4B, hoofdstuk 2 opgave 6 Leervlak. Benaderen van coördinaten. Vorm: Demonstratie. Eventueel kan ook een werkblad worden gebruikt, maar dan werkt de simulatie niet meer.

During the Activity

Deze activiteit is een demonstratie van het gebruik van de TI-Nspire, waarbij de leerlingen de opdracht kunnen uitvoeren.
De docent kan de *.tns file gebruiken om te demonstreren als TI-Nspire software beschikbaar is.
De docent kan de *1ppp.pdf file gebruiken als er een beamer beschikbaar is.
De docent kan de *werkblad.pdf file afdrukken en aan de leerlingen geven als er geen mogelijkheid tot projecteren is.

After the Activity

Vervolg met opgave 6.