Education Technology


Alcohol, ken je grenzen

Overzicht activiteit

Het opbouwen van een meerregelig functievoorschrift vanuit het "coma zuipen" naar geleidelijk drinken. Enige voorkennis rond transformaties van grafieken met bijbehorende functievoorschriften is noodzakelijk.

Before the Activity

Verspreid onder de leerlingen de handout en de tns file.

After the Activity

Nabespreken met de file alcohol TE (TE voor teacher)