Education Technology


NV4BH02-09 LV Extremen en nulpunten opsporen

Overzicht activiteit

Bij Netwerk, V4B, hoofdstuk 2 opgave 9 Leervlak. Extremen en nulpunten opsporen. Vorm: Demonstratie of werkblad.

During the Activity

Deze activiteit is een demonstratie van het gebruik van de TI-Nspire, waarbij de leerlingen de opdracht kunnen uitvoeren.
De docent kan de *.tns file gebruiken om te demonstreren als TI-Nspire software beschikbaar is.
De docent kan de *1ppp.pdf file gebruiken als er een beamer beschikbaar is.
De docent kan de *werkblad.pdf file afdrukken en aan de leerlingen geven als er geen mogelijkheid tot projecteren is.