Education Technology


NV4BH02-01-03 Tabel en plot bij functie

Overzicht activiteit

Bij Netwerk, V4B, hoofdstuk 2, opgaven 1-3. Inhoud: Maak een tabel en een plot van een functie. Vorm: Presentatie of werkblad.

During the Activity

Deze activiteit is een demonstratie van het gebruik van de TI-Nspire, waarbij de leerlingen de opdracht kunnen uitvoeren.
De docent kan de *.tns file gebruiken om te demonstreren als TI-Nspire software beschikbaar is.
De docent kan de *1ppp.pdf file gebruiken als er een beamer beschikbaar is.
De docent kan de *werkblad.pdf file afdrukken en aan de leerlingen geven als er geen mogelijkheid tot projecteren is.

After the Activity

Vervolg met opgave 4.