Education Technology


Meetkundige verdeling

Overzicht activiteit

In deze activity simuleren de leerlingen een meetkundige verdeling door een dobbelsteen te gooien totdat de eerste 6 verschijnt. Daarmee bepalen ze experimentele kansen en trekken conclusies over het aantal worpen dat nodig is om de eerste 6 te gooien. Leerlingen leren het gebruik van het GeomPdf commando om de theoretische kansen te berekenen en gebruiken een dataplot om conclusies te trekken. Ten slotte bepalen ze de verwachtingswaarde.

Before the Activity

Verspreiden van det tns bestand MeetkVerdeling, bijvoorbeeld met Connect To Class

After the Activity

Uitgewerkte antwoorden