Education Technology


Demonstratie: Grafiek met raaklijn wordt 'recht' bij inzoomen.

Overzicht activiteit

Dit is een document, bestemd voor demonstratie. Het bevat een grafiek met een raaklijn in het linker venster en een deel van dezelfde grafiek (maar dan ingezoomd) in het rechter venster. Door in het linker venster een rechthoekje te verplaatsen en verkleinen, kan in het rechter venster een deel van de grafiek worden bekeken. Bij steeds verder inzoomen blijkt de grafiek te gaan lijken op de raaklijn.