Education Technology


De schat

Overzicht activiteit

Een op zolder gevonden schatkaart leidt tot een meetkunde constructie met een verrassend resultaat. Dynamische meetkunde

Before the Activity

Verspreid onder de leerlingen de handout "Waar ligt de schat" en de tns file. Er is er een voor de handheld rekenmachine (HH) en een voor de software (SW).

After the Activity

Nabespreken kan aan de hand van de antwoorden in de file schat antw.tns