Education Technology

TI-Nspire™ CX en
TI-Nspire™ CX CAS lerarensoftware

Docenten kunnen deze interactieve software gebruiken voor uitleg het digibord in de klas, toetsaanslagen te tonen op de rekenmachine, documenten te sturen en zelfcontrolevragen voor de leerlingen te maken.

Kopen

Alle wiskunde en natuurwetenschappen, één softwareprogramma

Reken en maak grafieken, aantekeningen en spreadsheets en stel zelfcontrolevragen op, allemaal met TI-Nspire™ CX en
TI-Nspire™ CX CAS Docentensoftware.

gen-product-app-icon-calculator Rekenmachine
Voer berekeningen en uitdrukkingen uit, voer vergelijkingen en formules in, in de juiste wiskundige notatie.
gen-product-app-icon-spreadsheets Lijsten & Spreadsheet
Voer wiskundige bewerkingen uit op gegevens en visualiseer de verbanden tussen de gegevens en hun plots.
gen-product-app-icon-graph Grafieken
Teken en verken functies, vergelijkingen en ongelijkheden, verplaats punten op objecten en grafieken en gebruik schuifknoppen om het gedrag te verklaren.
gen-product-app-icon-notes Notities
Voer op het scherm notities, stappen, instructies en ander commentaar in, naast de berekening. Functies zijn dynamisch gekoppeld aan de Grafieken-omgeving.
gen-product-app-icon-geometry Meetkunde
Bouw en verken geometrische figuren en maak animaties.
gen-product-app-icon-data-lists Gegevensverwerking & Statistiek
Vat gegevens samen en analyseer deze aan de hand van verschillende grafische methodes, zoals histogrammen, boxplots, staaf- en cirkeldiagrammen.
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ Applicatie
Creëer grafisch een hypothese vanuit de gegevens van een experiment. Speel experimenten opnieuw af.

Vernier DataQuest™ is een handelsmerk van Vernier Software & Technology

Question-toepassing
De unieke Question-toepassing van TI-Nspire™ Docentensoftware stelt docenten in staat om te beoordelen- of zelfcontrolevragen te maken om leerlingen bij de lesstof te begeleiden.

Projectie

De ingebouwde TI SmartView™ emulator stelt docenten in staat om op een beamer of digibord het scherm van de TI-Nspire™ CX rekenmachine te laten zien.

Maximaliseer de lestijd, maximaliseer de leertijd

Creëer, personaliseer, organiseer en deel TI-Nspire™-documenten en beheer klassikale activiteiten door content tegelijkertijd naar meerdere rekenmachines van leerlingen te sturen. Gebruik het TI-Nspire™ Docking Station om documenten snel en tegelijk naar maximaal 10 rekenmachines van leerlingen te sturen.

Stel vragen op voor zelfevaluatie door de leerlingen

De Question-toepassing stelt de docent in staat om vragen op te stellen om studenten te begeleiden met een activiteit; dankzij de functie zelfcontrole kunnen de leerlingen hun huidige begripsniveau controleren en besluiten of ze door kunnen gaan naar het volgende wiskundige concept.

TI-Nspire™ CX & TI-Nspire™ CX CAS Docentensoftware specificaties

Ingebouwde functionaliteit

 • Omvat twee softwareprogramma's (1) TI-Nspire™ Docenten Software en (2) TI-Nspire™ CAS Docenten Software, met ingebouwde Computer Algebra System (CAS) capaciteiten.
 • De nieuwe functie Wiskundig tekenen zet vrije vormen om in perfecte vormen
 • Ingebouwde TI-SmartView™ emulator om het gebruik van TI-Nspire™ rekenmachines te demonstreren.
 • Question App om verschillende vagen op te stellen waaronder open vragen, meerkeuzevragen, waar/niet waar, vergelijkingen, coördinaten, beelden en uitdrukkingen.
 • Content Workspace om uw persoonlijke online bestanden op uw desktop of op Internet en bestaande content van sites als MathNspired of ScienceNspired te openen.
 • Functie, parameter, polair, reeks en 3D-grafiek.
 • Gelijktijdig definiëren, opslaan, in grafiek weergeven en analyseren van meerdere grafiekfuncties
 • Door de gebruiker bepaalde lijstnamen in Lijsten en Spreadsheets.
 • Elf interactieve zoomfuncties.
 • Numerieke evaluaties in tabelindeling voor alle grafiekmodi
 • Interactieve analyse van functiewaarden, wortels, maxima, minima, integralen en afgeleiden
 • Zeven verschillende grafiekstijlen en 15 kleuren om uit te kiezen voor het onderscheiden van elke getekende grafiek
 • Matrixoperaties met inbegrip van inverse, determinant, transponeren, vergroten, gereduceerde rij-echelonvorm en elementaire rijoperaties. Matrices omzetten in lijsten en vice versa. Bereken eigenwaarden en eigenvectoren
 • Op een lijst gebaseerde statistische analyses met één en twee variabelen, met inbegrip van logistische, sinusoïdale, mediaan-mediaan, lineaire, logaritmische, exponentiële, machts-, kwadratische polynomiale, derdegraads polynomiale en vierdegraads polynomiale regressiemodellen.
 • Drie statistische plotdefinities voor puntenwolken, xy-lijnplots, histogrammen, regelmatige en aangepaste snorredoos en normale waarschijnlijkheidsplots.
 • Geavanceerde statistische analyses, met inbegrip van 10 hypothesetestfuncties,  zeven betrouwbaarheidsintervalfuncties en eenrichtingsanalyse van afwijking.
 • Achttien kansverdelingsfuncties, waaronder de cumulatieve distributiefunctie (CDF), kansdichtheidsfunctie (PDF) en inverse kansverdelingsfunctie voor normale, chikwadratische, t- en F-verdelingen; en de CDF en PDF voor binominale, geometrische en Poisson-verdelingen.
 • Ingebouwde interactieve geometrische capaciteiten.
 • Snelle alfatoetsen.
 • Eenvoudige drop-downmenu's - emuleer de intuïtieve bediening van bekende computerfuncties
 • TI-Nspire documenten (.tns-bestanden), Werk opslaan en nakijken; TI-Nspire documenten (.tns-bestanden) maken, bewerken en opslaan, Bestanden compatibel met TI-Nspire™ Software en TI-Nspire™ Rekenmachines, Delen met gebruik van ingebouwde e-mail en dropbox-functionaliteit.
 • Gebruik van beelden (jpeg-, jpg-, bmp-, png-bestandsindelingen) waar grafische elementen overheen gelegd kunnen worden.
 • Verken wiskundige uitdrukkingen in symbolische vorm verkennen, zie patronen en begrijp de berekening achter de formules.
 • Visualisatie van meerdere weergaven van een enkele opgave — algebraïsch, grafisch, meetkundig, numeriek en tekstueel.
 • De Chem Box functie maakt eenvoudige invoer van chemische formules en vergelijkingen mogelijk.
 • Manipuleer gekoppelde representaties zodat veranderingen in de ene representatie direct in alle andere worden bijgewerkt, zonder van scherm te wisselen. Bijvoorbeeld: pak een grafiekfunctie en verplaats deze om het effect op de corresponderende vergelijkingen en gegevenslijsten te zien.

Systeemvereisten


Systeemvereisten Windows®
 • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
 • Compatibel met 32-bits en 64-bits besturingssystemen
 • Snelheid van de processor: Intel Core i3 of hogere generatie processor (behalve Intel Atom)
 • RAM: 2GB
 • Harde schijf: Ongeveer 500 MB vrije ruimte op de harde schijf
 • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
 • DVD-ROM station of een actieve internetverbinding voor installatie
Systeemvereisten Mac®
 • Mac® OS X 10.11, 10.12
 • Processor:Iedere Mac 2008 of nieuwer
 • RAM: 2 GB
 • Harde schijf: Ongeveer 500 MB vrije ruimte op de harde schijf
 • Schermresolutie: 1024 x 768
 • DVD-ROM station of een actieve internetverbinding voor installatie

Programmeren

 • Met een speciale programmeringsomgeving en bibliotheken voor globale toegang tot door de gebruiker bepaalde functies & programma's

Licentieopties


Licentie voor één gebruiker (PC en Mac®)
 • Levert één softwarelicentie voor één computer.
Volumelicentie (PC and Mac®)
 • Voor toegang tot de software op een vast aantal computers
 • Software kan worden geactiveerd met vele standaard activeringsmethoden
 • Software wordt online geactiveerd
 • Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen worden gebruikt
Multiactiveringslicentie (PC en Mac®)
 • Geeft toegang tot de software op een vast aantal computers voor specifieke gebruikers.
 • Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden.
 • Autorisatie van het licentiebestand.
 • Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen worden gebruikt of geactiveerd.
 • Permanente licenties moeten jaarlijks verlengd worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Door de school beheerde licentie (PC en Mac®)
 • Geeft toegang tot de software op een vast aantal computers voor specifieke gebruikers.
 • Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden.
 • Computer licentie verstrekt vanaf een licentieservice (d.w.z. een server).
 • Softwarelicentie kent een "respijtperiode" waarin de software 30 dagen thuis of buiten het schoolnetwerk kan worden gebruikt. Nadat de respijtperiode is verstreken, moeten de computers worden aangesloten op het netwerk van de school om nog te kunnen worden gebruikt.
 • Permanente licenties moeten jaarlijks verlengd worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Ondersteuning bij gegevensverzameling

 • Compatibel met TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor en Vernier EasyTemp® temperatuursensorsystemen, voor verzameling en analyse van fysieke gegevens.

Handheld support

 • Compatible with TI-Nspire™ CX and TI-Nspire™ CX CAS handhelds.

Ondersteuning

 • Garantie van 3 jaar
 • Gratis hulplijn: tel. 00800 484 22 737 (gratis), of 030 2417 483 (alleen NL)
 • E-mail helpdesk: ti-cares@ti.com
 • Klassikale activiteiten verkrijgbaar
 • Workshop-/leenprogramma: leen rekenmachines van TI voor evaluatie of workshops
 • TI Technology Rewards-programma: puntensysteem inwisselbaar voor aanvullende TI-producten en -diensten
 • Complete handleidingen beschikbaar

TI-Nspire™ CX Premium lerarensoftware Accessoires

TI-Nspire™ Lab Cradle

VERGROOT UW BEREIK

Dit veelzijdige, draagbare leermiddel ondersteunt meten en gegevensverzameling en -analyse met enkele of meervoudige sensoren. De TI-Nspire™ Lab Cradle kan zowel aan een rekenmachine als een computer worden gekoppeld. U kunt meten met meer dan 60 Vernier sensoren*. De optie kalibreren en instellen in DataQuest™ maakt het ook mogelijk om met andere sensoren te meten.

Dit veelzijdige, draagbare leermiddel ondersteunt meten en gegevensverzameling en -analyse met enkele of meervoudige sensoren. De TI-Nspire™ Lab Cradle kan zowel aan een rekenmachine als een computer worden gekoppeld. U kunt meten met meer dan 60 Vernier sensoren *. De optie kalibreren en instellen in DataQuest™ maakt het ook mogelijk om met andere sensoren te meten.

De Lab Cradle stuurt de meetgegevens naar de Vernier DataQuest™ App in TI-Nspire™.  De belangrijkste functies van de Vernier DataQuest App in TI-Nspire™ zijn:

 • Eenvoudige plug-and-play;
 • Real-time data-analyse, de leerling ziet direct de grafiek en tabel;
 • Analytische hulpmiddelen, zoals regressie;
 • Voorspellingsfunctie als hulp bij het opstellen van hypotheses.

De Vernier EasyLink™ USB-interface kan verbonden worden met meer dan 60 standaard Vernier-sensoren*, om meten leuker, sneller, nauwkeuriger en intuïtiever te maken. De Vernier EasyTemp™ temperatuursensor met een USB stekker die rechtsstreeks kan worden aangesloten op de rekenmachine.

* Kijk op www.vernier.com voor de lijst met sensoren.

 

Ondersteuning

Handleidingen

Er zijn TI-Nspire-handleidingen beschikbaar om u te helpen met de TI-Nspire Technology.

Blijf up-to-date

Zorg ervoor dat uw software is bijgewerkt met de nieuwste mogelijkheden en functionaliteiten door het downloaden van de nieuwste versie.