Education Technology

TI-Nspire™ CX Premium lerarensoftware

Toon projecten op het scherm, voer discussies, organiseer interactieve activiteiten in de klas en nog veel meer.

Kopen

Met de TI-Nspire™ CX II-T handhelds en software is het mogelijk om te programmeren in Python. De populaire programmeertaal is makkelijk te leren en wordt wereldwijd op veel plekken gebruikt. Dit biedt leerlingen de kans om te leren programmeren met hun eigen handheld en zo 21e-eeuwse vaardigheden op te doen.

Computer? Grafische rekenmachine? Allebei, en nog veel meer!

De TI-Nspire™ CX Premium software combineert de mogelijkheden van de TI-Nspire CX II-T handhelds met diverse toepassingen die leerlingen betrekken bij activiteiten.

Nieuwe mogelijkheden die helpen om te leren

Snelle en interactieve mogelijkheden waardoor leerlingen leerstof sneller begrijpen:

TI-Nspire CX Premium Teacher computer montior screen

 • Geanimeerde grafieken
  Toont grafieken terwijl ze in realtime worden getekend.
 • Dynamische parameters
  Bekijk directe verbindingen tussen dynamische coëfficiënten in vergelijkingen en grafieken.
 • Punten via coördinaten
  Maak snel dynamische punten door middel van coördinaten, schuifregelaars of uitdrukkingen.
 • Labels op de coördinaatassen
 • Verbeteringen in TI-Basic
 • Exact Math
  In berekeningen met wiskundige constanten zoals √2, π, e en i worden deze constanten herkend en de resultaten exact weergegeven.

De CAS-versie van de TI-Nspire™ CX Premium lerarensoftware heeft ook de volgende mogelijkheden:

 • Een desolve-dialoogvenster
  Vermindert syntaxisfouten bij het oplossen van differentiaalvergelijkingen.
 • CAS uitschakelen
  Schakel de symbolische functionaliteit eenvoudig uit via de examenstand of bij documentinstellingen.Ga verder dan grafieken tekenen

De CX Premium lerarensoftware maakt gebruik van dezelfde applicaties als de TI-Nspire™ CX handhelds.


Rekenmachine
Voer berekeningen uit in de juiste wiskundige notatie.
gen-product-app-icon-spreadsheets Lijsten & Spreadsheet
Combineer spreadsheet-functies met wiskundige bewerkingen.
Grafieken
Teken, ontdek en transformeer functies, vergelijkingen en ongelijkheden.
Gegevensverwerking & Statistiek
Teken dynamische grafieken en voer een interactieve analyse van de gegevens uit.
Meetkunde
Maak en ontdek dynamische geometrische figuren en eigenschappen.
gen-product-app-icon-notes Notities
Creëer interactieve activiteiten, documenten of rapporten.
DataQuest™
Plug-and-play datacollectie en wetenschappelijke analyse.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmeren
Met de programmeertalen Python en TI-Basic

TI-SmartView™ emulator

Ondersteun leerlingen bij het gebruiken van hun handheld om wiskundige en natuurwetenschappelijke vraagstukken op te lossen.

Live Presenter

Laat leerlingen het gesprek leiden en inhoud voor de klas presenteren door een TI-Nspire™ CX handheld aan te sluiten op de lerarensoftware en de inhoud te tonen met Live Presenter.

Question-app


Met de Question-App stellen leraren vragen op die leerlingen begeleiden bij een activiteit. Zo kunnen leerlingen hun kennis zelf controleren.

Andere functies van de TI-Nspire™ CX II-T:

Exact Math

In berekening met wiskundige constanten zoals √2, π, e en i worden deze constanten herkend en de resultaten exact weergegeven.

Naar Premium upgraden

Als u de TI-Nspire™ CX en TI-Nspire™ CX CAS lerarensoftware gebruikt, krijg dan nu de nieuwste functies.*

TI-Nspire™ CX Ecosysteem

Creëer een complete leerervaring

De TI-Nspire™ CX Premium lerarensoftware maakt deel uit van het Ecosysteem, een omgeving voor wiskunde, natuurwetenschappen en programmeren die de leerling stimuleert en motiveert concepten te ontdekken en begrijpen.

Meer informatie

TI-Nspire CX II T callout ecosystem

Lerarennetwerk T³™

Professionele ontwikkeling

Het lerarennetwerk T³ ontwikkelt lesmateriaal en nieuwe didactische werkvormen in combinatie met technologie. Voor leraren zijn er diverse trainingen die u ondersteunen bij het werken met technologie in de klas.

Specificaties TI-Nspire™ CX Premium lerarensoftware 

Functionaliteit

 • CAS uitschakelen - Schakel de algebraïsche functionaliteit eenvoudig uit in het dialoogvenster Press-to-Test of in de documentinstellingen
 • De deSolve wizard - Verminder syntaxisfouten bij het oplossen van differentiaalvergelijkingen
 • Bestaat uit twee softwareprogramma's (1) TI-Nspire™ CX Premium lerarensoftware en (2) TI-Nspire™ CX CAS Premium lerarensoftware, met ingebouwde Computer Algebra Systeem (CAS).
 • De functie Wiskundig tekenen zet vrije vormen om in perfecte vormen.
 • Functie, parameter, polair, reeks en 3D-grafieken.
 • Gelijktijdig definiëren, opslaan, in grafiek weergeven en analyseren van meerdere grafiekfuncties.
 • Door de gebruiker bepaalde lijstnamen in Lijsten en Spreadsheets.
 • Elf interactieve zoomfuncties.
 • Numerieke evaluaties in tabelindeling voor alle grafiekmodi.
 • Interactieve analyse van functiewaarden, wortels, maxima, minima, integralen en afgeleiden.
 • Zeven verschillende grafiekstijlen en 15 kleuren om uit te kiezen voor het onderscheiden van elke getekende grafiek.
 • Matrixoperaties met inbegrip van inverse, determinant, transponeren, vergroten, gereduceerde rij-echelonvorm en elementaire rijoperaties. Matrices omzetten in lijsten en vice versa. Berekenen eigenwaarden en eigenvectoren.
 • Op een lijst gebaseerde statistische analyses met één en twee variabelen, met inbegrip van logistische, sinusoïdale, mediaan-mediaan, lineaire, logaritmische, exponentiële, machts-, kwadratische polynomiale, derdegraads polynomiale en vierdegraads polynomiale regressiemodellen.
 • Drie statistische plotdefinities voor puntenwolken, xy-lijnplots, histogrammen, regelmatige en aangepaste snorredoos en normale waarschijnlijkheidsplots.
 • Geavanceerde statistische analyses, met inbegrip van 10 hypothesetestfuncties, zeven betrouwbaarheidsintervalfuncties en eenrichtingsanalyse van afwijking.
 • Achttien kansverdelingsfuncties, waaronder de cumulatieve distributiefunctie (CDF), kansdichtheidsfunctie (PDF) en inverse kansverdelingsfunctie voor normale, chikwadratische, t- en F-verdelingen; en de CDF en PDF voor binominale, geometrische en Poisson-verdelingen.
 • Ingebouwde interactieve geometrische capaciteiten.
 • Snelle alfatoetsen.
 • Eenvoudige drop-downmenu's - emuleer de intuïtieve bediening van bekende computerfuncties.
 • TI-Nspire documenten (.tns-bestanden), Werk opslaan en nakijken; TI-Nspire documenten (.tns-bestanden) maken, bewerken en opslaan, Bestanden compatibel met TI-Nspire™ Software en TI-Nspire™ Rekenmachines, Delen met gebruik van ingebouwde e-mail en dropbox-functionaliteit.
 • Gebruik van beelden (jpeg-, jpg-, bmp-, png-bestandsindelingen) waar grafische elementen overheen gelegd kunnen worden.
 • Wiskundige uitdrukkingen in symbolische vorm verkennen, patronen zien en de berekening begrijpen achter de formules.
 • Visualisatie van meerdere weergaven van een enkele opgave — algebraïsch, grafisch, meetkundig, numeriek en tekstueel.
 • De Chem Box functie maakt eenvoudige invoer van chemische formules en vergelijkingen mogelijk.
 • Manipuleer gekoppelde representaties zodat veranderingen in de ene representatie direct in alle andere worden bijgewerkt, zonder van scherm te wisselen. Bijvoorbeeld: pak een grafiekfunctie en verplaats deze om het effect op de corresponderende vergelijkingen en gegevenslijsten te zien.

Systeemvereisten


Systeemvereisten Windows®
 • Windows® 10
 • Compatibel met 32-bits en 64-bits besturingssystemen
 • Snelheid van de processor: Intel Core i3 of hogere generatie processor (behalve Intel Atom)
 • RAM: 4 GB
 • Harde schijf: Ongeveer 1GB vrije ruimte op de harde schijf
 • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
 • Actieve internetverbinding voor installatie
Systeemvereisten Mac®
 • Mac® OS 10.15
 • Processor:Iedere Mac® 2012 of nieuwer
 • RAM: 2GB
 • Harde schijf: Ongeveer 1GB vrije ruimte op de harde schijf
 • Schermresolutie: 1024 x 768
 • Actieve internetverbinding voor installatie

Programmeren

 • U kunt gebruik maken van twee programmeertalen, TI-Basic of Python
 • Beschikt over een speciale programmeeromgeving en programmeerbibliotheken

Licentieopties


Licentie voor één gebruiker (PC en Mac®)
 • Levert één softwarelicentie voor één computer.
Volumelicentie (PC and Mac®)
 • Voor toegang tot de software op een vast aantal computers.
 • Software kan worden geactiveerd met vele standaard activeringsmethoden.
 • Software wordt online geactiveerd.
 • Software hoeft niet op het netwerk te zijn aangesloten om te kunnen worden gebruikt.
Door de school beheerde licentie (PC en Mac®)
 • Geeft toegang tot de software op een vast aantal computers voor specifieke gebruikers.
 • Software kan worden geactiveerd met vele standaard-activeringsmethoden.
 • Computerlicentie verstrekt vanaf een licentieservice (d.w.z. een server).
 • Softwarelicentie kent een "respijtperiode" waarin de software 30 dagen thuis of buiten het schoolnetwerk kan worden gebruikt. Nadat de respijtperiode is verstreken, moeten de computers worden aangesloten op het netwerk van de school om nog te kunnen worden gebruikt.
 • Permanente licenties moeten jaarlijks verlengd worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Ondersteuning bij gegevensverzameling

 • Compatibel met TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor en Vernier EasyTemp® temperatuursensorsystemen, voor verzameling en analyse van fysieke gegevens.

Compatibiliteit met grafische rekenmachines

 • Compatibel met TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, TI-Nspire™ CX II-T, en TI-Nspire™ CX II-T CAS grafische rekenmachines.

Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van de eigenaar.

Ondersteuning

Handleidingen

Er zijn TI-Nspire-handleidingen beschikbaar om u te helpen met de TI-Nspire Technology.

Blijf up-to-date

Zorg ervoor dat uw computer software is bijgewerkt met de nieuwste features en functionaliteiten door het downloaden van de nieuwste versie.