Education Technology

Ohjelmistot, Sovellukset ja OS päivitykset

TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System

Lue Käyttöoikeus ennen kuin jatkat. Lataamalla sovelluksen ilmaiset hyväksyväsi määräykset ja ehdot Käyttöoikeus.

Texas Instruments Education Technology -käyttöoikeussopimus

LISENSOITU OHJELMA: TI-NSpire™ CX II -kannettavat käyttöjärjestelmät

TÄRKEÄÄ –   käyttämällä Lisensoitua ohjelmaa käyttäjä sitoutuu noudattamaan Texas Instrumentsin verkkokäyttöehtoja ja tämän käyttöoikeussopimuksen (jäljempänä ’sopimus’) ehtoja. Lue nämä asiakirjat huolellisesti.  Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä Lisensoitua ohjelmaa.

Vahvistat joko: (1) että olet täyttänyt 18 vuotta tai (2) olet 13 vuotta tai vanhempi mutta alle 18 vuotta (alaikäinen), että olet tarkistanut nämä ehdot vanhempasi tai huoltajasi kanssa ja että sinä ja vanhempasi tai huoltajasi ymmärrät nämä ehdot ja suostut niihin. Jos olet sellaisen alaikäisen vanhempi tai huoltaja, joka käyttää Lisenssiohjelmaa, hyväksyt i) Lisensoidun ohjelman alaikäisen käytön valvonnan, ii) ottavat vastuulleen kaikki riskit ja vastuun, jotka liittyvät Lisensoidun ohjelman käyttöön alaikäiselle: (iii) varmistaa kaikkien sinun tai alaikäisen toimittamien tietojen oikeellisuus ja totuudenmukaisuus; ja (iv) ottaa vastuun ja ovat näiden ehtojen sitomia alaikäisen pääsyn ja käytön Lisenssiohjelmaan.

Määritelmät:

Laitteisto

TI-NSpire™ CX II -laskimet: TI-Nspire™ CX II, TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II-T CAS, ja TI-Nspire™ CX II-C CAS

Laitos

Kaupallinen yritys, valtion organisaatio tai oppilaitos.

Lisensoitu ohjelma

Edellä määritetty ohjelmisto on valittu TI:n koulutusteknologian sivustosta ladattavaksi tai verkkokäyttöön sekä siihen liittyvät oppaat. Tämä sisältää myös kaikki päivitykset, jotka korvaavat tai täydentävät alkuperäistä Lisensoitua ohjelmaa.

Muu lisensoitu materiaali

Lisensoidun ohjelman mukana toimitetut ohjelmistot ja muut sähköiset asiakirjat, jotka on lisensoitu muilla kuintämän sopimuksen ehdoilla, mukaanlukien muun muassa avoimen lähdekoodin ohjelmistot tai kolmannen osapuolenvalmistamat ohjelmistot.

Sinä

’Sinä’ tai ’sinun’ tarkoittaa sinua henkilökohtaisesti, jos käytät tässä myönnettyjä oikeuksia omaksi edukseen, mutta se tarkoittaa Laitostasi, jos teet tämän sopimuksen, jotta voit käyttää tämän sopimuksen nojalla myönnettyjä oikeuksia tällaisen laitoksen hyväksi.

 

Texas Instruments Incorporated (TI) ja/tai kaikki sovellettavat lisenssinantajat (jäljempänä myönnetyn lisenssin nojalla) lisensoivat lisensoidut ohjelmat, joita ei myydä. Jos käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen, hän pääsee käyttämään muuta lisensoitua materiaalia, kyseinen materiaali on lueteltu soveltuvassa Lisensoidun ohjelman ohjelmaluettelossa. Toisen käyttöoikeuden alaisen materiaalin käyttöön sovelletaan muita käyttöoikeusehtoja, kuittaamista ja vastuuvapauslausekkeita, jotka on määritetty sovellettavassa ohjelmaluettelossa ja/tai jotka on yksilöity tai jotka sisältyvät muuhun ohjelmistopakettiin sisältyvään materiaaliin. Tämä sopimus ei selventäisi sitä, että se rajoittaisi käyttäjän oikeuksia, jotka ovat toisen lisensoidun materiaalin osalta sovellettavien lisenssisopimusten ehtoja tai suosi käyttäjälle oikeuksia.

YHDEN KÄYTTÄJÄN LISENSSI

Yhden käyttäjän lisenssin osalta Lisensoitua  saatuaan käyttöoikeuden antaja myöntää käyttäjälle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin käyttää  (ja tarvittaessa ladata ja asentaa) Lisensoitua ohjelmaa tuetuissa laitteissa. Virtuaalinen käyttö ( eli lisensoidun ohjelman samanaikainen käyttö kahden tai useamman käyttäjän toimesta) on ehdottomasti kielletty. Voit tehdä Lisensoitua ohjelmaa varmuuskopiointia ja arkistointia varten. Käyttäjä sitoutuu toistamaan kaikki ohjelmistossa ja tallennusvälineessä näkyvät tekijänoikeus- ja omistusoikeutta koskevat ilmoitukset. Ellei ohjeissa toisin mainita, käyttäjä ei saa kopioida näitä asiakirjoja. 

Kaikkiin lisensseihin sovellettavat lisäehdot:

1. Rajoitukset.

Käyttäjä ei saa kääntää, takaisinmallintaa Lisensoitua ohjelmaa lähdekoodilla. Et saa muokata, julkaista, paljastaa, näyttää, antaa, Lisensoidun ohjelman tai sen osan siirtäminen, myyminen, vuokraaminen, vuokraaminen tai muu luovuttaminen. Et saa siirtää, jakaa uudelleen tai alilisensoida Lisensoituja ohjelmia muutoin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallitulla tavalla. Jos myyt laitteistosi kolmannelle osapuolelle,  sinun on poistettava lisensoitu ohjelma laitteistolaitteesta ennen sen tekemistä. Lisenssinantaja pidättää kaikki oikeudet lisensoidun ohjelman piiriin ja Lisensoituun ohjelmaan, jota ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle tämän sopimuksen nojalla.

2. Tuki ja muutokset.

Lisensoitua ohjelmaa tuetaan ottamalla yhteyttä TI: hin osoitteessa https://education.ti.com/ti-cares. TI pidättää oikeuden keskeyttää Lisensoitujen ohjelmien tai tehdä niihin korjauksia, parannuksia, parannuksia ja muita muutoksia milloin tahansa oman harkintansa mukaan.  

3. Tekijänoikeudet.

Lisensoituun ohjelmaan sovelletaan tekijänoikeuksia ja muita soveltuvia immateriaalioikeuksia koskevia suojauksia. Käyttäjä ei saa poistaa, muuttaa, peittää tai peittää mitään luottamuksellisuutta, liikesalaisuutta, tavaramerkkiä, patenttia, tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta koskevaa ilmoitusta tai muita tunnistemerkkejä tai malleja mistään Lisensoitujen ohjelmien osasta.

4. Takuu.

Ti ei takaa, että lisensoidut ohjelmat eivät sisällä virheitä tai että ne täyttävät erityiset vaatimuksesi.  LISENSOIDUT  OHJELMAT TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA KAIKKINE VIREINEEN. TI JA SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN SUORIA, OLETETETETTUJA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA TAI TAKUITA LISENSOITUJEN OHJELMIEN OSALTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TURVALLISUUDESTA TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PATENTTIEN, TEKIJÄNOIKEUKSIEN, LIIKESALAISUUKSIEN TAI MUIDEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTA JÄTTÄMISESTÄ. MIKÄÄN TI:N ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI OHJE EI LUO TAKUUTA.

5. Rajoitukset.

TI TAI SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, RANKAISEVISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA, KÄYTÖN TAI TIETOJEN MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSISTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO VÄITETYT VAHINGOT MERKITTY TORT-SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI KORVAUSVASTUUSEEN.  

TI TAI SEN LISENSSINHALTIJOITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TAI LISENSOIDUN OHJELMAN KÄYTÖN VUOKSI VASTUUSSA, TAI MIKÄ TAHANSA TIETORIKKOMUS, JOHON LIITTYY TI:N KERÄÄMIÄ OPISKELIJATIETOJA, YLITTÄÄ SUUREMMAN OSAN (I) KÄYTTÄJÄN LISENSSIOHJELMISTA MAKSAMASTA MÄÄRÄSTÄ  TAI (II) 50 YHDYSVALTAIN DOLLARIA (50 DOLLARIA).  

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista tai epäsuoran takuun keston rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske sinua.

6. Sisältö ja korvausvastuu.

Käyttäjä edustaa ja takaa, että kaikki Lisensoidun ohjelman kanssa käyttämienne sisältöjen sisältö tai, jos se on mahdollista, reitti Google-palveluihin, kuten Google Classroom -luokkaan ja Google Driveen, ei loukkaa muiden immateriaalioikeuksia. Lisäksi käyttäjä takaa, että sisältö on sovellettavien kolmansien osapuolten ehtojen mukainen, mukaan lukien rajoituksetta Google-vaatimukset, jotka liittyvät Google-palveluihin kulkemasi sisällön osalta. Sitoudut vapauttamaan TI:n (mukaan lukien sen edustajat ja edustajat) vastuusta kaikkia vahinkoja, kustannuksia, menetyksiä ja/tai vastuita vastaan, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä ei ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja ja määräyksiä. Tämä osa säilyy voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen.

7. Irtisanominen.

Jos rikot tämän sopimuksen ehtoja, TI voi lopettaa oikeutesi käyttää Lisensoitua ohjelmaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeuksia. Edellä mainittuja lisenssejä lukuun ottamatta kaikki tämän sopimuksen määräykset pysyvät voimassa tämän sopimuksen voimassaolon päättymisen tai päättymisen jälkeen.

8. Viennin valvonta.

Lisensoitu ohjelma voi olla Yhdysvaltain vientivalvonnan ja -seuraamusten alainen. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Lisensioitua ohjelmaa ei saa viedä, jälleenviedä, siirtää tai jälleenmyydä Yhdysvaltain kauppasaartoon, pakotteiden kohteena oleviin tai rajoitettuihin kohteisiin, henkilöihin tai yhteisöihin (yhdessä ’kielletyillä henkilöillä’). Kiellettyihin henkilöihin kuuluvat muun muassa kauppaministeriön kiellettyjä henkilöitä koskevassa luettelossa luetellut henkilöt tai yhteisöt, kauppaministeriön yksikköluettelossa, puolustusministeriön rajoittaman lainsäädännön piiriin kuuluvien osapuolten luettelossa mainitut henkilöt tai yhteisöt sekä valtiovarainministeriön erityisluetteloon nimetyt kansalaiset. Käyttämällä Lisensoitua ohjelmaa takaat, että et sijaitse missään tällaisessa maassa tai luettelossa ja että et luovuta Lisenssiohjelmaa henkilöille, joilta sitä on evätty. Käyttäjä ei saa käyttää tai muulla tavoin viedä tai jälleenviedä Lisensoitua ohjelmaa muutoin kuin Yhdysvaltain lainsäädännön ja sen lainkäyttöalueen lakien mukaisesti, jossa Lisensoitua ohjelmaa on hankittu. Käyttäjä hyväksyy myös , että käyttäjä ei käytä Lisensoitua ohjelmaa mihinkään Yhdysvaltain lain kiellettyyn tarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta kehittäminen, suunnittelu, ydinteknologian, kemiallisten tai biologisten aseiden tai ohjusteknologian valmistus tai tuotanto. Lisätietoja on Yhdysvaltain vientivalvontasäännösten osassa 744.

9. sovellettava laki.

Tätä sopimusta hallitaan ja tulkitaan Teksasin osavaltion lakien mukaan viittaamatta lainvalintaperiaatteisiin. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että jotakin sopimuksen ehtoa ei voida panna täytäntöön, kyseinen määräys pannaan täytäntöön mahdollisimman tehokkaasti osapuolten aikomusten mukaisesti, ja sopimuksen loppuosa on edelleen voimassa. Tähän sopimukseen ei sovelleta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevia sopimuksia koskevaa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta eikä Uniform Computer Information Talouctions Act (UCITA) -lakia. Osapuolet sopivat, että ei-yksinomainen toimivalta tätä sopimusta koskevissa tai siihen liittyvissä riidoissa on Texasin osavaltion tuomioistuimissa. Edellä mainitusta huolimatta tuomio voidaan panna täytäntöön missä tahansa Yhdysvalloissa tai ulkomaisessa tuomioistuimessa, ja kumpi tahansa osapuoli voi hakea kieltotuomiota missä tahansa Yhdysvalloissa tai ulkomaisessa tuomioistuimessa. Jos TI ei pane täytäntöön tämän sopimuksen määräyksiä, sitä ei katsota luopumiseksi kyseisen tai minkään muun määräyksen tai muun osapuolten välillä mahdollisesti voimassa olevan sopimuksen tulevasta täytäntöönpanosta.

10. Hallitseva kieli.

Jos TI on toimittanut sinulle käännöksen tämän sopimuksen englanninkielisestä versiosta, hyväksyt, että käännös on tarkoitettu vain sinun mukaasi ja että englanninkielinen versio hallitsee ja valvoo. Jos tämän sopimuksen englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen versio on virallinen ja kontrolloiva.

11. Koko sopimus.

Tämä on koko sinun ja TI:n välinen sopimus, ja tämä sopimus korvaa kaikki osapuolten väliset aiemmat sopimukset, jotka liittyvät tämän sopimuksen kohteeseen. Tämän sopimuksen muuttaminen tai muuttaminen ei ole voimassa, ellei TI-edustaja ole tehnyt sitä kirjallisesti ja allekirjoittanut sitä. Takaat ja vakuutat, että olet saanut kaikki luvat ja muut soveltuvat suostumukset, jotka sinun on annettava sinulle tämän sopimuksen tekemiseksi.

Valmistaja on Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard Dallas, Texas 75243, Yhdysvallat

___________________________________________________________________________________

OHJELMISTON LUETTELO

Seuraavat ovat muita lisensoituja materiaaleja (tai niiden osia), joita jaetaan ja/tai käytetään Lisensoitujen ohjelmien kanssa, sekä niihin liittyviä tekijänoikeuslausuntoja ja lisenssejä.

rev20230628

Ladattu Versio Koko (KB)
TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System 6.2 14 191