Education Technology

Ohjelmistot, Sovellukset ja OS päivitykset

TI-84 Plus CE-T Operating System

Lue Käyttöoikeus ennen kuin jatkat. Lataamalla sovelluksen ilmaiset hyväksyväsi määräykset ja ehdot Käyttöoikeus.

TEXAS INSTRUMENTS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Lataamalla ohjelmiston ja/tai dokumentaation sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja.

 1. Käyttöoikeus: Kun olet maksanut asianmukaisen käyttöoikeusmaksun, Texas Instruments Incorporated ("TI") myöntää sinulle oikeuden kopioida ja käyttää ohjelmistoa/ohjelmistoja sekä dokumentaatiota, jotka sijaitsevat tähän linkitetyssä Internet-sivustossa tai CD-ROM-levyllä ("Lisensoidut tuotteet"). Laskimelle asennetun kopion lisäksi käyttöoikeuden haltijalla on oikeus tallentaa kopio tietokoneelle varmuuskopiointia/arkistointia varten.
 2. Rajoitukset: LISENSOITUJEN TUOTTEIDEN OHJELMAKOODIA EI SAA PURKAA TAI AVATA. LISENSOIDUISTA TUOTTEISTA TEHTYJÄ KOPIOITA EI SAA MYYDÄ, VUOKRATA TAI LIISATA.
 3. Tuki: Tietoja lisensoitujen tuotteiden tuesta löytyy ohjelmiston mukana saatavasta dokumentaatiosta. Mikäli mainitut oppaat puuttuvat, lisätietoa tuesta antaa TI.
 4. Tekijänoikeudet: Lisensoidut tuotteet ja niihin liittyvä dokumentaatio ovat tekijänoikeussuojattuja. Jos teet kopioita lisensoiduista tuotteista, älä poista kopioista tekijänoikeusilmoitusta, tuotemerkkeja tai suojausmerkintöjä.
 5. Takuu: TI takaa, että sillä on oikeus luovuttaa lisensoidut tuotteet käyttöön. TI ei takaa, että lisensoidut tuotteet eivät sisällä virheitä tai että ne vastaavat jokaisen käyttäjän tarpeita.

  Lisensoidut tuotteet tarjotaan sinulle ja muille käyttäjille sellaisinaan ("AS IS").

  Vaikka lisensoiduille tuotteille ei myönnetä takuuta, tietoväline (jos sellaista on) korvataan, jos siinä havaitaan virhe ensimmäisen kolmen (3) käyttökuukauden aikana ja pakkaus lähetetään TI:lle postimaksu ennalta maksettuna. TÄMÄ KAPPALE ILMAISEE TI:N ENIMMÄISVASTUUN JA SINUN AINOAN LAILLISEN OIKEUTESI KOKONAISUUDESSAAN.

 6. Rajoitukset: Lukuun ottamatta yllä erikseen mainittua TI ei myönnä suoraan eikä välillisesti takuita lisensoitujen tuotteiden sopivuudesta esimerkiksi kaupankäynnin kohteeksi tai niiden sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

  TI tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menettämisestä, käytön tai tiedon menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä riippumatta siitä, luokitellaanko vahingot oikeuden loukkauksiksi, sopimusvahingoiksi tai vahingonkorvauksiksi.

  Jotkut valtiot tai oikeusjärjestykset eivät hyväksy sitä, että vastuuta satunnaisista tai välillisistä vahingoista rajoitetaan, joten yllä mainittu rajoitus ei välttämättä päde.

  Tämä sopimus purkautuu välittömästi, jos et noudata sen ehtoja. Tämän sopimuksen purkautuessa olet sitoutunut palauttamaan tai tuhoamaan alkuperäisen pakkauksen ja kaikki hallussasi olevat ohjelman kokonaiset ja osittaiset kopiot ja vakuuttamaan sen kirjallisesti TI:lle.

  Alkuperältään yhdysvaltalaisten ohjelmien ja dokumentaation vientiä maasta koskee 1969 annettu ja myöhemmin muutettu Export Administration Act (vientilainsäädäntö). Lain määräysten noudattaminen on sinun vastuullasi. Suostut olemaan joko suorasti tai epäsuorasti viemättä tai siirtämättä ohjelmistoa tai teknistä dataa mihinkään sellaiseen maahan, johon vienti tai siirtäminen on rajoitettu jonkin sovellettavissa olevan Yhdysvalloissa voimassa olevan säädöksen tai määräyksen nojalla tai ilman Yhdysvaltojen vientiviranomaisen (Bureau of Export Administration of the United States Department of Commerce) tai muun sellaisen viranomaisen erillistä kirjallista suostumusta tai lupaa, jonka toimivalta kattaa mainitun kaltaisen maasta viennin tai siirtämisen.

  Tuotteisiin, joihin Yhdysvaltojen hallitukselle on myönnetty käyttöoikeus joulukuun 1. päivänä vuonna 1995 tai sen jälkeen tehdyn tarjouksen perusteella, myönnetään käyttöoikeus tämän sopimuksen mukaisin oikeuksin ja rajoituksin. Tuotteisiin, joihin Yhdysvaltojen hallitukselle on myönnetty käyttöoikeus ennen joulukuun 1. päivää vuonna 1995 tehdyn tarjouksen perusteella, myönnetään käyttöoikeus rajoitetuin oikeuksin ("Restricted Rights"), kuten määrätään sovellettavassa Yhdysvaltojen säädöksessä FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) tai DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988).

Ladattu PDF eGuide Versio Koko (KB)
TI-84 Plus CE-T Operating System 5.8 629
Ohjekirjat
TI-84 Plus CE-T Grafregner Brugervejledning (Dansk) Katso 5.7 1 322
TI-84 Plus CE-T Grafiktaschenrechner Benutzerhandbuch (Deutsch) Katso Katso 5.7 1 341
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Graphing Calculator (English) Katso 5.7 1 318
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Manual del usuario (Español) Katso Katso 5.7 1 346
TI-84 Plus CE-T Calculatrice graphique Manuel d'utilisation (Français) Katso Katso 5.7 1 355
Calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Manuale per l'utente (Italiano) Katso 5.7 1 310
TI-84 Plus CE-T Grafische rekenmachine Gebruikershandleiding (Nederlands) Katso Katso 5.7 1 337
TI-84 Plus CE-T kalkulator Brukerhåndbok (Norsk) Katso 5.7 1 309
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Manual do proprietário (Português) Katso Katso 5.7 1 321
TI-84 Plus CE-T Grafräknare Användarhandbok (Svenska) Katso Katso 5.7 1 322
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Graphing Calculator (UK English) Katso Katso 5.7 1 319
CE TI-Basic Programming Guide for the TI CE Family of Graphing Calculators (English) Katso 5.7 871
Referenzhandbuch für den TI-84 Plus CE-T-Familie Grafik-Taschenrechner (Deutsch) Katso Katso 5.7 785
TI-84 Plus CE-T (Family) Reference Guide (English) Katso 5.7 743
Guía de referencia de la familia TI-84 Plus CE-T (Español) Katso Katso 5.7 774
Guide de référence de la famille TI-84 Plus CE-T (Français) Katso Katso 5.7 800
TI-84 Plus CE-T referentiegids voor de serie (Nederlands) Katso Katso 5.7 769
Guia de referência da família TI-84 Plus CE-T (Português) Katso Katso 5.7 770
TI-84 Plus CE-T referensguide för familjen (Svenska) Katso Katso 5.7 768