Education Technology

Ohjelmistot, Sovellukset ja OS päivitykset

TI-84 Plus CE-T Operating System

Lue Käyttöoikeus ennen kuin jatkat. Lataamalla sovelluksen ilmaiset hyväksyväsi määräykset ja ehdot Käyttöoikeus.

TEXAS INSTRUMENTS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Lataamalla ohjelmiston ja/tai dokumentaation sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja.

 1. Käyttöoikeus: Kun olet maksanut asianmukaisen käyttöoikeusmaksun, Texas Instruments Incorporated ("TI") myöntää sinulle oikeuden kopioida ja käyttää ohjelmistoa/ohjelmistoja sekä dokumentaatiota, jotka sijaitsevat tähän linkitetyssä Internet-sivustossa tai CD-ROM-levyllä ("Lisensoidut tuotteet"). Laskimelle asennetun kopion lisäksi käyttöoikeuden haltijalla on oikeus tallentaa kopio tietokoneelle varmuuskopiointia/arkistointia varten.
 2. Rajoitukset: LISENSOITUJEN TUOTTEIDEN OHJELMAKOODIA EI SAA PURKAA TAI AVATA. LISENSOIDUISTA TUOTTEISTA TEHTYJÄ KOPIOITA EI SAA MYYDÄ, VUOKRATA TAI LIISATA.
 3. Tuki: Tietoja lisensoitujen tuotteiden tuesta löytyy ohjelmiston mukana saatavasta dokumentaatiosta. Mikäli mainitut oppaat puuttuvat, lisätietoa tuesta antaa TI.
 4. Tekijänoikeudet: Lisensoidut tuotteet ja niihin liittyvä dokumentaatio ovat tekijänoikeussuojattuja. Jos teet kopioita lisensoiduista tuotteista, älä poista kopioista tekijänoikeusilmoitusta, tuotemerkkeja tai suojausmerkintöjä.
 5. Takuu: TI takaa, että sillä on oikeus luovuttaa lisensoidut tuotteet käyttöön. TI ei takaa, että lisensoidut tuotteet eivät sisällä virheitä tai että ne vastaavat jokaisen käyttäjän tarpeita.

  Lisensoidut tuotteet tarjotaan sinulle ja muille käyttäjille sellaisinaan ("AS IS").

  Vaikka lisensoiduille tuotteille ei myönnetä takuuta, tietoväline (jos sellaista on) korvataan, jos siinä havaitaan virhe ensimmäisen kolmen (3) käyttökuukauden aikana ja pakkaus lähetetään TI:lle postimaksu ennalta maksettuna. TÄMÄ KAPPALE ILMAISEE TI:N ENIMMÄISVASTUUN JA SINUN AINOAN LAILLISEN OIKEUTESI KOKONAISUUDESSAAN.

 6. Rajoitukset: Lukuun ottamatta yllä erikseen mainittua TI ei myönnä suoraan eikä välillisesti takuita lisensoitujen tuotteiden sopivuudesta esimerkiksi kaupankäynnin kohteeksi tai niiden sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

  TI tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menettämisestä, käytön tai tiedon menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä riippumatta siitä, luokitellaanko vahingot oikeuden loukkauksiksi, sopimusvahingoiksi tai vahingonkorvauksiksi.

  Jotkut valtiot tai oikeusjärjestykset eivät hyväksy sitä, että vastuuta satunnaisista tai välillisistä vahingoista rajoitetaan, joten yllä mainittu rajoitus ei välttämättä päde.

  Tämä sopimus purkautuu välittömästi, jos et noudata sen ehtoja. Tämän sopimuksen purkautuessa olet sitoutunut palauttamaan tai tuhoamaan alkuperäisen pakkauksen ja kaikki hallussasi olevat ohjelman kokonaiset ja osittaiset kopiot ja vakuuttamaan sen kirjallisesti TI:lle.

  Alkuperältään yhdysvaltalaisten ohjelmien ja dokumentaation vientiä maasta koskee 1969 annettu ja myöhemmin muutettu Export Administration Act (vientilainsäädäntö). Lain määräysten noudattaminen on sinun vastuullasi. Suostut olemaan joko suorasti tai epäsuorasti viemättä tai siirtämättä ohjelmistoa tai teknistä dataa mihinkään sellaiseen maahan, johon vienti tai siirtäminen on rajoitettu jonkin sovellettavissa olevan Yhdysvalloissa voimassa olevan säädöksen tai määräyksen nojalla tai ilman Yhdysvaltojen vientiviranomaisen (Bureau of Export Administration of the United States Department of Commerce) tai muun sellaisen viranomaisen erillistä kirjallista suostumusta tai lupaa, jonka toimivalta kattaa mainitun kaltaisen maasta viennin tai siirtämisen.

  Tuotteisiin, joihin Yhdysvaltojen hallitukselle on myönnetty käyttöoikeus joulukuun 1. päivänä vuonna 1995 tai sen jälkeen tehdyn tarjouksen perusteella, myönnetään käyttöoikeus tämän sopimuksen mukaisin oikeuksin ja rajoituksin. Tuotteisiin, joihin Yhdysvaltojen hallitukselle on myönnetty käyttöoikeus ennen joulukuun 1. päivää vuonna 1995 tehdyn tarjouksen perusteella, myönnetään käyttöoikeus rajoitetuin oikeuksin ("Restricted Rights"), kuten määrätään sovellettavassa Yhdysvaltojen säädöksessä FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) tai DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988).

Ladattu PDF eGuide Versio Koko (KB)
TI-84 Plus CE-T Operating System 5.6 626
Aiheeseen liittyvät ohjelmat
TI-84 Plus CE-T OS and Apps Bundle 5.6 1 198
Periodic Table App for TI-84 Plus CE/T Family 5.5 45
Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver App for TI-84 Plus CE/T Family 5.5 86
Science Tools App for TI-84 Plus CE/T Family 5.5 50
Language Localization App (Deutsch) for TI-84 Plus CE/T Family 5.6 45
Language Localization App (Español) for TI-84 Plus CE/T Family 5.6 45
Language Localization App (Français) for TI-84 Plus CE/T Family 5.6 50
Language Localization App (Nederlands) for TI-84 Plus CE/T Family 5.6 46
Language Localization App (Português) for TI-84 Plus CE/T Family 5.6 50
Language Localization App (Svenska) for TI-84 Plus CE/T Family 5.6 46
Cabri™ Jr. App for TI-84 Plus CE/T Family 5.0 100
CellSheet™ App for TI-84 Plus CE/T Family 5.1 120
Conic Graphing App for TI-84 Plus CE/T Family 5.1 41
Vernier EasyData™ App for TI-84 Plus CE/T Family 5.3.6 163
TI-Innovator™ Hub CE application for the TI-84 Plus CE/T Family 5.4 6
Inequality Graphing App for TI-84 Plus CE/T Family 5.1 43
Probability Simulation App for TI-84 Plus CE/T Family 5.1 69
SmartPad CE for TI-84 Plus CE/T Family 5.3 4
Transformation Graphing App for TI-84 Plus CE 5.3 27
Ohjekirjat
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafregner Brugervejledning (Dansk) Katso 5.6 1 363
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafiktaschenrechner Benutzerhandbuch (Deutsch) Katso Katso 5.6 1 384
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (English) Katso 5.6 1 358
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manual del usuario (Español) Katso Katso 5.6 1 391
TI-84 Plus CE-T Python Edition Calculatrice graphique Manuel d'utilisation (Français) Katso Katso 5.6 1 400
Calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manuale per l'utente (Italiano) Katso 5.6 1 359
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafische rekenmachine Gebruikershandleiding (Nederlands) Katso Katso 5.6 1 381
TI-84 Plus CE-T Python Edition kalkulator Brukerhåndbok (Norsk) Katso 5.6 1 350
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manual do proprietário (Português) Katso Katso 5.6 1 361
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafräknare Användarhandbok (Svenska) Katso Katso 5.6 1 365
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (UK English) Katso Katso 5.6 1 358
Referenzhandbuch für den TI-84 Plus CE-T-Familie Grafik-Taschenrechner (Deutsch) Katso Katso 5.6 785
Guía de referencia de la familia TI-84 Plus CE-T (Español) Katso Katso 5.6 774
Guide de référence de la famille TI-84 Plus CE-T (Français) Katso Katso 5.6 800
TI-84 Plus CE-T referentiegids voor de serie (Nederlands) Katso Katso 5.6 769
Guia de referência da família TI-84 Plus CE-T (Português) Katso Katso 5.6 770
TI-84 Plus CE-T referensguide för familjen (Svenska) Katso Katso 5.6 768
CE TI-Basic Programming Guide for the TI CE Family of Graphing Calculators (English) Katso Katso 5.6 871