Education Technology

TI-Nspire™ CAS Opiskelijan ohjemisto

Tehokas tietokoneohjelmisto, jonka Computer Algebra System (CAS) -järjestelmä vastaa matematiikan ja luonnontieteiden vaatimuksiin yläasteelta aina korkeakouluun asti.

Ostopaikat

Kaikki matematiikka ja luonnontieteet yhdellä CAS-ohjelmistolla

CAS-toiminnot
Ratko yhtälöitä symbolisesti, jaa tekijöihin ja lavenna, täydennä neliöksi, etsi integraalifunktioita, laske raja-arvoja ja tarkkoja ratkaisuja irrationaalimuodoissa ja paljon muuta.

gen-product-app-icon-calculator Laskin
Tee laskutoimituksia ja syötä ilmauksia, yhtälöitä ja kaavoja oikean matemaattisen merkintätavan mukaisesti.
gen-product-app-icon-spreadsheets Listat ja taulukot
Suorita matemaattisia laskutoimituksia tiedoille ja visualisoi yhteyksiä tietojen ja niiden kuvaajien välillä.
gen-product-app-icon-graph Kuvaajat
Kuvaa ja tutki funktioita, yhtälöitä ja epäyhtälöitä, animoi objektien ja kuvaajien pisteitä, selitä niiden käyttäytymistä liukusäätimien avulla ym.
gen-product-app-icon-notes Muistiinpanot
Kirjoita näytölle muistiinpanoja, vaiheita, ohjeita ja muita kommentteja matemaattisten lausekkeiden viereen.
gen-product-app-icon-geometry Geometria
Rakenna ja tutki geometrisia kuvioita ja luo animaatioita.
gen-product-app-icon-data-lists Data ja tilastot
Havainnollista ja analysoi tilastotietoa käyttämällä erilaisia tilastokuvaajia kuten histogrammeja, rasiakuvaajia, pylväs- ja ympyrädiagrammeja.
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ -sovellus
Luo hypoteesi graafisesti ja toista mittaus yhden sovelluksen avulla.

Vernier DataQuest™ on Vernier Software & Technologyn tavaramerkki

Tutustu korkeamman tason matematiikan käsitteisiin

Tutustu symboliseen algebraan ja laskentoon normaalien numerolaskujen lisäksi. Tarkastele tarkkoja arvoja – esim muuttujina x ja y, juurimuodossa tai piin avulla ilmaistuna – tehdessäsi vaiheittaisia aritmetiikka-, algebra- ja laskutehtäviä.

Muodosta matemaattisia yhteyksiä

Tarkastele useita esitystapoja samanaikaisesti ja huomaa, miten ne muuttuvat tekemiesi muutosten myötä. Edistä käsitteiden näin syvällisempää ymmärtämistä riippumatta oppilaiden omista oppimistyyleistä.

Luo dynaamisia asiakirjoja

PublishView™-ominaisuudella voit lisätä TI-Nspire™-sovelluksia, muotoiltua tekstiä, hyperlinkkejä, kuvia tai videota sekä luoda interaktiivisia tehtäviä, laboratorioraportteja sekä kotitehtäviä.

Tuo käsitteet näkyviin

Perinteisen tietokonenäkymän lisäksi voit käyttää asiakirjoja myös erityisessä kämmenlaitenäkymässä, joka näyttää asiakirjat sellaisina kuin ne näytetään TI-Nspire™-kämmenlaitteen näytössä.

Tekniset tiedot

Sisäänrakennetut toiminnot

 • Tietokonealgebrajärjestelmän (CAS) ominaisuudet
 • Funktio, parametrinen, polaarinen, sarjat ja 3D-kuvaajat
 • Useita graafisia toimintoja voidaan määrittää, tallentaa, piirtää ja analysoida yhdellä kertaa
 • Käyttäjän määrittämät listojen nimet Listat ja taulukot -sovelluksesta
 • Yksitoista interaktiivista zoomausominaisuutta
 • Numeerinen esitystapa taulukkomuodossa kaikille kuvaajatyypeille
 • Interaktiivinen analyysi funktion arvoista, nollakohdista, maksimeista, minimeistä, integraaleista ja derivaatoista
 • Kuusi eri kuvaajatyyliä ja 15 väriä valittavaksi kunkin piirretyn kuvaajan erottamiseksi
 • Matriisitoiminnot, joihin kuuluu käänteinen, determinantti, transponointi, lisäys, vähennetty riviporrastusmalli ja perusrivitoiminnot Muunna matriiseja luetteloiksi ja päin vastoin. Laske ominaisarvoja ja ominaisvektoreita.
 • Taulukkopohjainen yhden ja kahden muuttujan tilastoanalyysi, mukaan lukien logistinen, sinimuotoinen, mediaani-mediaani, lineaarinen, logaritminen, eksponentiaalinen, potenssi-, toisen ja kolmannen asteen polynominen regressiomalli
 • Kolme kuvaajatyyppiä tilastoaineiston sirontakuvaajille, xy-janakaavioille, histogrammeille, laatikko -kuvaajille ja normaalijakauman kuvaajille
 • Kehittynyt tilastoanalyysi, mukaan lukien 10 hypoteesin testaustoimintoa, seitsemän luottamusvälitoimintoa ja yksisuuntainen vaihteluanalyysi
 • 18 todennäköisyyden jakautumisfunktiota, sisältäen kertymäfunktion (CDF), todennäköisyystiheysfunktion (PDF) ja käänteisen todennäköisyysfunktion normaalijakaumalle, khiin neliölle sekä t- ja F-jakaumille ja CDF:n ja PDF:n binomi-, geometria- ja Poisson-jakaumille
 • Sisäänrakennetut interaktiiviset geometriaominaisuudet.
 • TI-Nspire-asiakirjojen käytön (.tns-tiedostot)  Työn tallennuksen ja tarkastelun; TI-Nspire-asiakirjojen luonnin, muokkauksen ja tallennuksen (.tns-tiedostot)  Tiedostoyhteensopivuuden TI-Nspire™-ohjelmiston ja TI-Nspire™-kämmenlaitteiden välillä   Jakamisen kiinteän sähköpostin ja Dropbox-toiminnon avulla
 • Kuvien käyttö (jpeg-, jpg-, bmp-, png-tiedostomuodot): voidaan sijoittaa graafisten elementtien päälle
 • Matemaattisten lausekkeiden tarkastelu symbolisessa muodossa, jonka avulla voidaan nähdä malleja ja ymmärtää matematiikan kaavojen takana.
 • Käsitteen eri esitysmuotojen visualisointi - algebra, graafinen, geometrinen, numeerinen ja kirjallinen.
 • Kemiaruutu-ominaisuudella voidaan helposti syöttää kemiallisia kaavoja ja yhtälöitä
 • Linkitettyjen esitysmuotojen muokkaus, jossa yhden muuttujan muuttaminen päivittää välittömästi muut ja osoittaa havainnollisesti yhteydet ilman ruudulta toiseen vaihtamista (esim. tartu kuvaajaan ja siirrä sitä nähdäksesi vaikutus, joka sillä on vastaaviin yhtälöihin ja taulukoituihin funktion arvoihin)

Järjestelmävaatimukset


Systemkrav för Windows®
 • Windows® XP Professional SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 8.1 Pro
 • Kompatibelt med 32-bitars och 64-bitars operativsystem
 • Processorhastighet: 1,2 GHz (rekommenderas: 2 GHz eller högre)
 • RAM: 1 GB (rekommenderas: 2 GB eller högre)
 • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768
 • DVD-ROM-enhet eller aktiv Internetanslutning för installationen
Systemkrav för Mac®
 • Mac® OS X 10.7.5, Mac® OS X 10.8.5, Mac® OS X 10.9.2
 • RAM: 1 GB (rekommenderas: 2 GB eller högre)
 • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768
 • DVD-ROM-enhet eller aktiv Internetanslutning för installationen

Ohjelmointi

 • Sisältää erityisen ohjelmointiympäristön sekä ohjelmointikirjastot, joilla voidaan yleisesti käyttää käyttäjän määrittämiä funktioita ja ohjelmia

Lisenssivaihtoehdot {Ohjelmisto}


Yksittäislisenssi  (PC ja Mac®)
 • Lisenssi myönnetään yhdelle tietokoneelle
Volyymilisenssi  (PC ja Mac®)
 • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita
 • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
 • Ohjelmisto aktivoidaan verkossa
 • Ohjelmiston käyttöön ei tarvita verkkoliitäntää
Moniaktivointilisenssi (PC ja Mac®)
 • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita tietyille käyttäjille
 • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
 • Lisenssitiedoston valtuutus
 • Ohjelmiston käyttöön tai aktivointiin ei tarvita verkkoyhteyttä
 • Jatkuvat lisenssit vaativat lisenssin jatkamisen vuosittain ilman lisämaksua
Koulun hallinnoima lisenssi (PC ja Mac®)
 • Ohjelmisto voidaan asentaa tiettyyn määrään tietokoneita tietyille käyttäjille.
 • Ohjelmisto voidaan levittää käyttöön monilla standardeilla levitysmenetelmillä
 • Lisenssi jaetaan tietokoneelle lisenssipalvelusta (toisin sanoen palvelimesta)
 • Ohjelmiston käyttöoikeuteen sisältyy tietty "armonaika", jonka aikana ohjelmistoa voi käyttää kotona tai koulun verkon ulkopuolella 30 päivän ajan. Kun armonaika on kulunut umpeen, tietokoneiden käytön jatkamiseksi ne tulee liittää koulun verkkoon
 • Jatkuvat lisenssit vaativat lisenssin jatkamisen vuosittain ilman lisämaksua

Tiedon keruun tuki

 • Yhteensopivuus TI-Nspire-laboratoriotelineen, Vernier EasyLink® USB -tunnistimen ja Vernier EasyTemp® -lämpötila-anturin kanssa sallii oikeiden tietojen keräämisen ja analysoinnin

Asiakastuki

 • Kolmen vuoden takuu
 • Maahantuojan(Laskentaväline Oy) tukinumero: 09 388 1912 (ppm)
 • Sähköpostituki: ti-cares@ti.com
 • Luokkatehtäviä saatavissa
 • Workshop-lainausohjelma: lainaa TI-laskimia arviointia tai workshopeja varten
 • TI Technology Rewards -ohjelma: pisteillä lunastettavissa lisää TI-tuotteita ja -palveluita
 • Saatavana täydellisiä opaskirjoja

Lisävarusteet

TI-Nspire™ -laboratorioteline {CX-kämmenlaitteet}

LAAJENNA KATTAVUUTTA TIETEEN ALALLA

TI-Nspire -laboratorioteline yhdistyy TI-Nspire™:n Vernier DataQuest™ -sovellukseen ja yli 50 tiedonkeruutunnistimen valikoimaan. Niiden avulla tieteen opetus ja oppiminen voidaan viedä uudelle tasolle ottamalla oppilaita mukaan ja visualisoimalla käsitteitä.

Tämä monipuolinen, kannettava oppimistyökalu tulee tietojen keräämistä ja analysointia yhdellä tai useammalla tunnistimella.

TI-Nspiren Vernier DataQuest -sovelluksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat seuraavat:

 • Helppo kytke ja käytä -toiminta muuttaa TI-Nspire CX -kämmenlaitteen monipuoliseksi tiedonkeruulaitteeksi laboratoriota, luokkaa tai kenttäkäyttöä varten
 • Reaaliaikaisen kerätyn tiedon analyysin ansiosta oppilas voi yhdistää tapahtuman sen esitykseen kuvaajassa, taulukossa tai mittarissa
 • Analyyttiset työkalut auttavat oppilaita valikoimaan tietoa ja keskittymään siihen
 • Ennusteen piirto -ominaisuuden avulla oppilas voi luoda hypoteeseja ja verrata tulosta kerättyyn tietoon

 

Vernier EasyLink™ -USB-sovitin yhdistyy yli 50 vakiomalliseen Vernier-tunnistimeen ja tekee tiedon keruusta hauskempaa, nopeampaa, tarkempaa ja intuitiivisempaa. Vernier EasyTemp™ -lämpötila-anturi tarjoaa yksinkertaisen, tarkan ja edullisen tavan, jolla oppilaat pääsevät alkuun tosielämän tietojen keräämisessä.

TI-Nspire™ Navigator™ NC -järjestelmä {Ohjelmisto}

TI-Nspire™ Navigator™ NC -järjestelmä helpottaa vuorovaikutteista oppimista koulun verkon avulla, yhdistäen oppilaan ja opettajan tietokoneet oppitunnilla tai tietokoneluokassa. Sen avulla opettajat voivat tehdä reaaliaikaista arviointia ja se parantaa oppilaiden osallistumista sekä lisää oppimisaikaa luokassa.

Resurssit

Hyödynnä TI:n kattavaa ilmaisten aktiviteettien ja palveluiden valikoimaa tietokoneohjelmistollesi.

Käyttöoppaat {KAIKKI)

TI-Nspire-oppaista saat apua, kun opettelet käyttämään TI-Nspire -teknologiaa.

Käyttöjärjestelmä {KAIKKI}

Lataamalla uusimman version voit varmistaa, että kämmenlaitteessa on käytettävissä uusimmat ominaisuudet ja toiminnot.