Volyminköpserbjudande


Så här gör ni för att erhålla detta erbjudande
Tillvägagångsätt för att kunna ta del av detta erbjudande
Som bevisunderlag för antal köpta räknare gäller följande alternativ:
Kopia på faktura, underlag från inköpsställe på det totala antalet inköpta grafräknare. Som underlag gäller även ett brev (skolans eget papper) med som undertecknas av rektor och där han/hon intygar modell samt antalet av nyinköpta räknare.

E-posta eller faxa er förfrågan till följande adress eller faxnummer:

Texas Instruments CSC (Texas Instruments Service Center)

e-post: ti-cares@ti.com 
Fax: +420 22 622 17 99

Leveranstid 4-7 veckor efter mottagen beställning.

Om ni har några frågor vad gäller detta erbjudande är ni välkommen att kontakta oss på tel: 08-587 555 73 alt. 08-587 555 30.

Detta erbjudandet gäller endast i Sverige för lärare vid grundskolan, gymnasiet, högskolan och universitet.

Med reservation för eventuella förändringar.
Texas Instruments förbehåller sig rätten att avbryta detta erbjudande vid vilken tidpunkt som helst utan förvarning.