Volyminköpserbjudande


Erbjudande vid inköp av grafräknare
Detta kan erhållas vid större inköp av grafräknare
 

För 20 inköpta grafräknare eller TI-Nspire kan skolan välja mellan:
Presentations-Link TI-84 Plus (adapter mellan grafräknare och OH-platta, passar även TI-84 Plus Silver Edition)
Presentations-Link TI-89 Titanium (adapter mellan TI-89 Titanium och OH-platta)  

För 30 inköpta grafräknare eller TI-Nspire kan skolan välja mellan:
TI-SmartView™ TI-84 Plus - (presentationsprogram)
TI-Nspire/ TI-Nspire CAS Lärarprogramvara - (enanvändarlicens för PC/MAC)
TI-Nspire CX (handenhet + elevprogramvara)
TI-Nspire CX CAS (handenhet + elevprogramvara)
TI-Nspire Dockingsenhet)
TI-Nspire CX Dockingsenhet)
CBR 2™ (Calculator-Based Ranger™) 

För 45 inköpta grafräknare eller TI-Nspire kan skolan välja mellan: 
TI-Nspire CX Lärarpaket (handenhet+lärarprogramvara)
TI-Nspire CX CAS Lärarpaket (handenhet+lärarprogramvara))
TI-84 Plus Silver Edition OH-grafräknare
TI-89 Titanium OH-grafräknare

För 60 inköpta grafräknare kan skolan välja mellan:
CBL 2™ (Calculator-Based Laboratory 2™)
TI-Nspire LabCradle™  (Labbenhet för datainsamling)

För 90 inköpta grafräknare kan skolan välja mellan:
TI-84 Plus Silver Edition OH-paket*
TI-Nspire/TI-Nspire CAS Lärarprogramvara (5st samtidiga användarlicenser)

*) OH-paket = OH-platta + OH-räknare/handenhet)