Volyminköpserbjudande


Beskrivning
Skolor har möjlighet att erhålla kostandsfri utrustning vid större inköp av grafräknare och vissa funktionsräknare.
Här beskriver vi hur skolor kan erhålla kostandsfri utrustning vid större inköp av grafräknare och vissa funktionsräknare.
Nuvarande erbjudande gäller läsår 2012/2013.