Litteratur


Kostnadsfria material och häften
Här finns material och häften du kan ladda ner kostnadsfritt eller beställa från oss. Vill du beställa, skicka ett mejl till: sweden-eps@ti.com

TI-106
Kopieringsmaterial till TI-106
Arbetsblad för lägre grundskolan som inspirerar till roliga uppgifter med miniräknare.
Fri kopieringsrätt.

 Kopieringsmaterial till TI-106 (765 KB)
TI-30X IIS
Räknare med oss. Kopieringsmaterial TI-30X IIS. Arbetsexempel för högre grundskolan och matematik A på gymnasiet.

TI-30XS MultiViewTM  - Lärarhandledning
Alla referenser i handboken hänvisar till TI-30XS MultiView, men är också överförbara till TI-30XB MultiView. Handboken består av två delar: Övningar och Hur man ska använda TI-30XS MultiView räknaren. Delen övningar innehåller en samling aktiviteter som intregrerar TI-30XS MultiView i matematikundervisningen. Delen Hur man ska använda TI-30XS MultiView-räknaren är utformad för att hjälpa er att lära eleverna hur de ska använda räknaren.
 Ladda ner TI-30XS MultiView lärarhandledning (10MB)
TI-82 STATS
mer mateamtik med TI-82 Stats
(för grundskolans senare del & kurs A-B på gymnasiet)
Häftet innehåller ett antal tips och idéer om hur du kan göra din grafäknare till ett effektivt, roligt och ytterst användbart hjälpmedel inom olika områden av den matematik som behandlas på grundskolans senare del och inom första kurserna på gymnasiet.
 Ladda ner TI-82 Stats häftet (1MB)
TI-83
Goda exempel med TI-83
Häftet innehåller ett antal matematikproblem inom olika områden av den matematik som behandlas inom de olika kurserna på gymnasieskolan. Vi vill betona att vår tanke är att det som tas upp i detta häfte ska berika de matematikmoment som man sysslar med, inte ersätta. De punkter häftet tar upp är; Inmatning av uttryck, bråkräkning, last answer, variabler och formler, exponentiell notation, grafritning, funktionsvärden, nollställen och extremvärden, ekvationslösaren, linjära modeller och diagramritning, exponentiella modeller och slumptal, diagramritning, räknaren som kalkylprogram, kombinatorik, sannolikhetslära, normalfördelning, visa rörelse, derivator och ekonomiska funktioner.
 Ladda ner Goda exempel med TI-83 (331 KB)
TI-84 Plus
- Massor med smarta tips för din TI-84 Plus
Detta häfte innehåller att antal tips på hur du kan göra din grafräknare till ett effektivt och användbart hjälpmedel inom olika områden av den matematik som behandlas inom de första kurserna på gymnasieskolans kurs A och B. I slutet av häftet finns också några tips för matematik på C-kursen.
TI-89 Titanium
- Undersök, upptäck och verifiera med TI-89 Titanium
Enkel "kom-igång-guide" för dig som snabbt vill kunna använda ett symbolhanterande inlärningsverktyg. Instruktionsmaterialet är uppbyggt kring ett antal matematikuppgifter och är indelat i avsnitt baserade på det matematiska innehållet. Ett inledande avsnitt innehåller information för att förstå hur räknaren fungerar rent tekniskt. De följande avsnitten inleds med en kort beskrivning av de funktioner, kommandon som används följt av en uppgift. Urvalet av uppgifterna är baserade på kurserna i gymnasieskolan. Till uppgifterna följer också lösningar.
Författare: T3-instruktör Lars Jakobsson
36-sidigt material i pdf-format.
 Ladda ner TI-89 Titanium häfte