Partners inom forskning


Generellt
Vi vill här erbjuda ämnesansvarig lärare, beslutsfattare och föräldrar möjligheten att läsa om den forskning och försöksverksamhet som institut, universitet och andra har gjort eller arbetar med vad gäller tekniken i matematikundervisningen. När vi tittar på Europa så ser läroplanerna mycket olika ut och reglerna för vad som får användas vid prov eller examen varierar mycket. För att dra några exempel så ser reglerna på gymnasiet ut enligt följandande i dessa länder:

Sverige - Här får eleverna på gymnasiet använda grafräknare och även symbolhanternade hjälpmedel på prov. Nationella prov är uppdelade i två delar, en del där hjälpmedel inte användas och ett del där de får det.

Danmark- På gymnasiet ska samtliga elever ha använt symbolhanterande hjälpmedel i sin undervisning. Proven är uppdelade i två delar en utan hjälpmedel och ett annat där eleven kan använda grafräknare, symbolhanterande hjälpmedel och dator som inte är ansluten till Internet.

Norge - Eleverna på gymnasienivå får och kan använda grafräknare och symbolhanternade hjälpmedel under lektioner och vid prov. Även här är provet uppdelat i två delar där eleven i det andra provet får använda dator om de så önskar.

Finland - Här får man använda grafräknare vid examen men inte symbolhanternade hjälpmedel eller dator.

Tyskland - Här har de olika läroplaner då varje "län"/"länder" har sin egen lärplan. Vissa tillåter inte alls räknare vid prov, andra accepterar grafritande räknare och några tillåter symbolhanterande hjälpmedel och datorer.