Forskning med grafritande räknare


Bevis på effektiviteten med grafritande teknologi
Undervisning med grafräknare kan ge elever bättre studieresultat.

En kvasiexperimentell studie av användningen av grafräknare i årskurserna 7-10 i Tyskland visade en prestandaförbättring som var över den väntade förbättringen hos alla deltagande klasser.De genomsnittliga förbättringarna var: Klass 7: ~12 %, Klass 8: ~6 %, Klass 9: ~10 %, Klass 10: ~12 %.
 Referens : (Bruder 2008) Technical University of Darmstadt, Germany. Texten är på tyska
 Version på engelska