Forskningsreferat


Syfte
Vårt syfte med dessa forskningsreferat är främst att ge ämnesansvariga lärare och beslutsfattare enkla och kortfattade svar på vanliga frågor. Det gör vi genom att presenera intressant forskning som börjar med en enkel och informativ beskrivning som besvarar frågan det gäller samt inkluderar ett referat och summeringar av forskningsresultatet.
 
Dokumenten med forskningsreferaten reflekterar bland annat:
Den huvudsakliga slutsatsen som dras av lärarnas praktiska arbete, som besvarar frågan det gäller.
En enkel beskrivning av arbetet, inom ramen för den tänkta läsaren (som inte är så bekant med teorier eller metoder inom undervisning)
Dokumenten presenterar styrkan och bevisföringen som forskningsarbetet erbjuder så som t.ex. utlåtanden och analyser gjorda av ett flertal högkvalitativa studier och experiment
Exempel som läsaren känner igen
Frågorna som besvaras i den första serien av forskningsreferat representerar en följd av vanliga  frågor ställda av ämnesansvariga lärare och andra som inte är vana med att använda teknik i undervisningen.

Varför behöver vi teknologi?
Varför behöver vi använda handenheter i ett klassrum (snarare än en uppsättning datorer)
Vad är effekten av användning av handburen teknologi när det gäller motivation?
Vad kan vara det pedagogiska värdet av TI-Nspire, jämfört med den mer traditionella grafritande räknaren?