Ressurser


TI-Nspire
 

Nytt opplæringshefte med undervisningseksempler

 Opplæringshefte TI-Nspire CAS 2.0
Eksamen 2009
Eksamensoppgaver fra våren 2009 løst med TI-Nspire.

Løsningssett i 2T, 2P, R1 og S2

 Eksamensløsninger våren 2009 
Retningsdiagram
To eksempler på retningsdiagram for bruk med TI-Nspire.
 Retningsdiagram (tns-fil)
 Retningsdiagram, fritt fall (tns-fil)
Instruksjonshefter for bruk av TI-Nspire til Aschehougs lærebøker i 1T, 1P, 2T, 2P, S1, S2, R1 og R2
Praktiske hefter med instruksjoner for hvordan en kan løse oppgaver og utforske eksemplene i lærebøkene med TI-Nspire
 Matematikk 1P med håndholdt enhet
 Matematikk 1P med PC
 Matematikk 1T med håndholdt enhet
 Matematikk 1T med PC
 Matematikk 2P med håndholdt enhet
 Matematikk 2P med PC
 Matematikk 2T med håndholdt enhet
 Matematikk 2T med PC
 Matematikk S2 med håndholdt
 Matematikk S2 med PC
 Matematikk R1 med håndholdt enhet
 Matematikk R1 med PC
 Matematikk R2 med håndholdt
 Matematikk R2 med PC
 Matematikk X med håndholdt
 Matematikk X med PC
Løsningsforslag med TI-Nspire på noen oppgaver i Sinus R1
Her er noen av oppgavene i Sinus R1 løst med instruksjoner for TI-Nspire
 Oppgaver i kap. 1 - 4
 Oppgaver i kap. 5 - 8