BAII PLUS ™


Productkenmerken
Ideale rekenmachine voor statistici, managers en financiële experts.
Toekomstige waarden en amortisatietoetsen lossen problemen op inzake pensioenberekening, leningen, hypotheken, enz.
Genereert aflossingsschema's
Voert cashflow-berekeningen uit voor maximaal 24 ongelijke kasstromen met maximaal 4-cijferige frequenties; berekent NPV en IRR
Statistische berekeningen met een of twee variabelen en 4 regressiemodellen: lineaire, logaritmische, exponentiële regressie en machtsregressie
4 verschillende methoden voor berekening van afschrijving, resterende boekwaarde en resterende afschrijvingswaarde.
Produceert ook: break-even-berekeningen, renteconversie, delta %, winst en verlies
Wiskundige functies zoals goniometrische berekeningen, natuurlijke logaritmen en machten
Robuuste beschermdeksel
Werkt op batterijen
Automatic Power Down™ (APD)™ schakelt automatisch uit om de batterij te sparen
De BA II PLUS is verkrijgbaar in de betere kantoorboekhandel.