Undervisningsmaterialer & service til lærere


Eksempelsamlinger og videoklip til matematikundervisningen
Eksempelsamling til TI-NspireTM CAS version 3.1
Her er lagt vægt på enkelthed og direkte anvendelse i undervisningen - helt i tråd med Texas Instruments andre  eksempelsamlinger. Eksempelsamlingen kan læses af elever, og egner sig især godt til introduktion og til 1.g-niveau. Selv om TI-NspireTM CAS lægger op til eksperimentiel tilgang, er her valgt den traditionelle form, så lærere, der har brugt TI-89 Titanium eller TI InterActive, umiddelbart kan bruge materialet. Sidenumrerne stemmer overens, så du kan henvise til sidenumre i materialet uden at skelne imellem elever, der bruger software eller grafregner.  Filerne kan frit kopieres, printes og bruges i undervisningen.
 Hent eksempelsamling til TI-Nspire CAS grafregner
 Hent eksempelsamling til TI-Nspire CAS software
 Videoer, som viser TI-NspireTM  teknologien.
En række små videoer, som hver gennemgår en færdighed på værktøjet. Både til software og grafregner.
Henvis dine elever til en konkret video for at lære en konkret rutine. Du kan for eksempel linke hertil fra dine egne vejledninger.
 Videoer med vejledning i brug af TI-NspireTM Teknologien
TI-89 Titanium / Voyage 200
- introduktion og eksempler
Eksempelsamling til begynderundervisningen af Knud Nissen.
 Hent eksempelsamlingen som PDF-fil (ca. 1,1 MB)
Differentialligninger
(med TI-89 Titanium / Voyage 200)
Et supplement til eksempelsamlingen til TI-89 Titanium / Voyage 200 af Knud Nissen, som gennemgår løsning af differentialligninger i samme sprog og layout som eksempelsamlingen.
Differentialligninger introduceres ved linieelementer. Både numerisk og algebraisk løsning af differentialligninger gennemgåes.
Indeholder også et par eksempler på anvendelser og et afsnit om isokliner. (28 sider. pdf-fil på ca. 0,5 MB)
 Hent "Differentialligninger" son pdf-fil (ca. 0,5 MB)
Vektorregning
(med TI-89-Titanium / Voyage 200)
Et supplement til eksempelsamlingen til TI-89 Titanium / Voyage 200 af Knud Nissen, som gennemgår løsning af differentialligninger i samme sprog og layout som eksempelsamlingen.
Differentialligninger introduceres ved linieelementer. Både numerisk og algebraisk løsning af differentialligninger gennemgåes.
Indeholder også et par eksempler på anvendelser og et afsnit om isokliner. (28 sider. pdf-fil på ca. 0,5 MB)
 Hent "Vektorregning" som PDF-fil (ca. 1,0 MB)
1-Variabel Statistik med boxplot
(med TI-89 Titanium / Voyage 200)
Et supplement til eksempelsamlingen til TI-89 Titanium / Voyage 200 af Knud Nissen, som gennemgår boxplot i samme sprog og layout som eksempelsamlingen.
"1-Variabel Statistik med boxplot" gennemgår de definitioner på median og kvartil, som anvendes i "Stat-List Edit" applikationen.
Derefter gennemgåes boxplot og simpelt histogram. (Vedrørende mere avancerede histogrammer henvises til manualen).
(9 sider pdf-fil. Ca. 0,2 MB)
 Hent "1-Variabel Statistik med boxplot" som pdf-fil (Ca. 0,2 MB)
Finansapplikationen
(til TI-89 Titanium / Voyage 200)
Et supplement til eksempelsamlingen til TI-89 Titanium / Voyage 200 af Knud Nissen, som gennemgår finansapplikationen i samme sprog og layout som eksempelsamlingen.
Finansapplikationen indeholder en TVM-solver, som svarer til den, mange er glade for på TI-84.
Selve applikationen kan hentes under DOWNLOAD øverst på siden. Materialet hentes herunder.
(20 sider pdf-fil. Ca. 0,3 MB)
 Hent Finans applikationen som PDF-fil (Ca. 0,3 MB)
Mini vejledning
Hent en kort vejledning til TI-30 XB/XS MultiView™. Vejledningen må frit anvendes i undervisningen. 
 Hent mini-vejledning (pdf-fil ca. 0,2 MB)
TI-84 familien
-Introduktion og eksempler
Eksempelsamlingen til TI-84-familien findes i to varianter.
Med engelske eller Danske kommandoer, begge med Dansk tekst.
Det anbefales at hele klassen anvender samme sprog på grafregneren. (De fleste danske klasser anvender engelske kommandoer).
 Hent "TI-84-familien introduktion og eksempler" med Engelske kommandoer
 Hent "TI-84-familien introduktion og eksempler" med Danske kommandoer