Education Technology

Software, OS opdateringer og applikationer

TI-84 Plus CE-T Python Edition Operating System

Læs Licens før du fortsætter. Ved at downloade det program, du dig indforstået med vilkårene og betingelserne i licensaftalen..

TEXAS INSTRUMENTS OPERATIVSYSTEM (OS) SOFTWARELICENSAFTALE

Når du henter denne software og/eller dokumentation, accepterer du automatisk følgende betingelser.

 1. Licens: På baggrund af din betaling af ethvert relevant licensbeløb giver Texas Instruments Incorporated ("TI") dig licensret til at kopiere og bruge softwareprogrammet/-erne på en TI-regnemaskine og kopiere og bruge dokumentationen fra den tilknyttede webside eller cd-rom (både softwareprogrammer og dokumentation udgør "Licensbaseret materiale"). Udover den kopi, som du har installeret på din håndholdte regnemaskine, må du have en kopi på din computer til sikkerhedskopiering og arkiveringsformål.
 2. Begrænsninger: DU MÅ IKKE BRUGE DET LICENSBASEREDE MATERIALE PÅ EN EMULATOR AF EN TI-REGNEMASKINE, MED MINDRE DENNE ER ERHVERVET FRA TI.
 3. Support: Support til det licensierede materiale er beskrevet i den dokumentation, der følger med softwaren. Hvis den ikke er tilstede, skal en sådan dokumentation fremskaffes af TI.
 4. Copyright: Det licensierede materiale og al tilhørende dokumentation er underlagt copyright. Slet ikke copyrightoplysning(er), varemærke(r) eller oplysninger om beskyttelse af ophavsrettigheder, hvis du laver kopier.
 5. Garanti: TI garanterer, at have retten til at levere det licensierede materiale. TI garanterer ikke, at det licensierede materiale er fri for fejl eller opfylder dine specifikke behov.

  Det licensierede materiale stilles til rådighed "SOM FOREFUNDET" for dig og en eventuel efterfølgende bruger.

  Selvom der ingen garanti gives for det licensierede materiale, vil mediet (hvis der er et) blive udskiftet med et nyt, hvis det viser sig at være defekt i løbet af de første tre (3) måneders brug, såfremt pakken returneres til TI med portoen betalt forud af brugeren. DENNE PARAGRAF DÆKKER TIs MAKSIMALE RETSLIGE ANSVAR OG ER DIT ENESTE RETSMIDDEL.

 6. Begrænsninger: TI stiller ingen garantier eller betingelser, udtrykte eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til enhver underforstået garanti om salgbarhed og egnethed til et fastlagt formål, for det licensierede materiale.

  Under ingen omstændigheder er TI eller dets forhandlere retsligt ansvarlige for indirekte skader, uheld eller følgeskader, tab af fortjeneste, brugstid eller data eller afbrydelse af en virksomheds arbejde, uanset om de påståede skader rubriceres under erstatningspligt, kontraktbrud eller skadeserstatning.

  Visse stater eller retsområder tillader ikke udelukkelse af begrænsninger af indirekte eller følgeskader, således at ovenstående begrænsning eventuelt ikke gælder.

 7. Andre vilkår: Denne aftale ophører øjeblikkeligt, hvis betingelserne ikke overholdes. Ved denne aftales ophør indvilger du i at returnere eller destruere den originale pakke og alle hele eller delvise kopier af programmet i din besiddelse og bekræfte dette skriftligt til TI.

  Eksport og re-eksport af original software og dokumentation fremstillet i USA er underlagt Export Administration Act of 1969 med tilføjelser. Det er dit ansvar at overholde sådanne regulativer. Du indvilger i ikke have til hensigt eller på nogen anden måde, direkte eller indirekte, eksportere, re-eksportere eller afsende programmet eller tekniske data til noget land, der er berørt af gældende amerikanske regulativer eller statutter om sådan eksport, re-eksport eller overføring, uden skriftligt samtykke eller licens, hvis det kræves af Bureau of Export Administration i United States Department of Commerce (det amerikanske handelsministerium), eller en anden regeringsinstans med jurisdiktion over sådanne eksport-, re-eksport- eller overføringsaktiviteter.

  Hvis programmet leveres til den amerikanske regering efter en aftale indgået på eller efter 1. december 1995, leveres programmet med de kommercielle licensrettigheder og begrænsninger, der er beskrevet andetsteds heri. Hvis programmet leveres til den amerikanske regering efter en aftale indgået på eller efter 1. december 1995, leveres programmet med "Begrænsede rettigheder" fastlagt i FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNI 1987) eller DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKTOBER 1988), efter hvad der er relevant.

Downloads eGuide Version Størrelse (KB)
TI-84 Plus CE-T Python Edition Operating System 5.7 628
Relateret software
TI-84 Plus CE-T Python Edition OS and Apps Bundle 5.7 1.209
Vejledninger
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafregner Brugervejledning (Dansk) Vis 5.7 1.334
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafiktaschenrechner Benutzerhandbuch (Deutsch) Vis Vis 5.7 1.345
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (English) Vis 5.7 1.331
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manual del usuario (Español) Vis Vis 5.7 1.361
TI-84 Plus CE-T Python Édition Calculatrice graphique Manuel d'utilisation (Français) Vis Vis 5.7 1.370
Calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manuale per l'utente (Italiano) Vis 5.7 1.328
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafische rekenmachine Gebruikershandleiding (Nederlands) Vis Vis 5.7 1.353
TI-84 Plus CE-T Python Edition kalkulator Brukerhåndbok (Norsk) Vis 5.7 1.313
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manual do proprietário (Português) Vis Vis 5.7 1.334
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafräknare Användarhandbok (Svenska) Vis Vis 5.7 1.333
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (UK English) Vis Vis 5.7 1.332
CE TI-Basic Programming Guide for the TI CE Family of Graphing Calculators (English) Vis 5.7 871
Programmieren in Python für den Grafiktaschenrechner TI-84 Plus CE-T Python Edition (Deutsch) Vis Vis 5.7 3.855
Python Programming for the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (English) Vis 5.7 3.855
Programmation en Python pour la calculatrice graphique TI-84 Plus CE-T Python Édition (Français) Vis Vis 5.7 3.849
Programmeren met Python op de TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafische rekenmachine (Nederlands) Vis Vis 5.7 3.838
Programação Python para a calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition (Português) Vis Vis 5.7 3.901
Python-programmering för TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafräknare (Svenska) Vis Vis 5.7 3.874
Python Programming for the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (UK English) Vis Vis 5.7 3.724
Referenzhandbuch für den TI-84 Plus CE-T-Familie Grafik-Taschenrechner (Deutsch) Vis Vis 5.7 785
TI-84 Plus CE-T (Family) Reference Guide (English) Vis 5.7 743
Guía de referencia de la familia TI-84 Plus CE-T (Español) Vis Vis 5.7 774
Guide de référence de la famille TI-84 Plus CE-T (Français) Vis Vis 5.7 800
TI-84 Plus CE-T referentiegids voor de serie (Nederlands) Vis Vis 5.7 769
Guia de referência da família TI-84 Plus CE-T (Português) Vis Vis 5.7 770
TI-84 Plus CE-T referensguide för familjen (Svenska) Vis Vis 5.7 768