Land Danmark

Undervisningsmaterialer & service til lærere

Eksempelsamlinger og videoklip til matematikundervisningen

Eksempelsamling til TI-NspireTM CAS version

I denne introduktion til matematikværkstederne kan man selvsagt ikke nå i dybden med de enkelte værksteder.
Mange af værkstederne er meget omfattende og en samlet gennemgang af fx graf-værkstedet ville kræve en lige så omfattende introduktion som den foreliggende til hele programmet. Men introduktionen skulle gøre læseren i stand til at bruge programmet til de mest grundlæggende matematiske undersøgelser. I eksempelsamlingens anden del kommer man mere i dybden med programmets struktur, den underliggende matematik og samspillet mellem de enkelte værksteder.

Denne eksempelsamling har fokus på programmets anvendelse på computere, hvad enten der er tale om PC med Windows eller MAC-computere. Der er nogle ganske få forskelle på hvordan PC-versionen og MAC-versionen fungerer. Disse vil blive påpeget undervejs.

Programmet kan også anvendes på lommeregerne/håndholdte og ipads. Måden man arbejder med programmet
på en lommeregner eller en ipad adskiller sig dog så meget fra computerversionen, at den foreliggende
introduktion ikke vil være hensigtsmæssig til disse platforme. 

Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne  (v. 4.0)

Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne  (v. 3.6)

Eksempelsamlingen 2. del: Grundlæggende færdigheder og begreber  (v. 3.6)

 

Eksempelsamling til TI-NspireTM CAS version 3.1

Her er lagt vægt på enkelthed og direkte anvendelse i undervisningen - helt i tråd med Texas Instruments andre  eksempelsamlinger. Eksempelsamlingen kan læses af elever, og egner sig især godt til introduktion og til 1.g-niveau. Selv om TI-NspireTM CAS lægger op til eksperimentiel tilgang, er her valgt den traditionelle form, så lærere, der har brugt TI-89 Titanium eller TI InterActive, umiddelbart kan bruge materialet. Sidenumrerne stemmer overens, så du kan henvise til sidenumre i materialet uden at skelne imellem elever, der bruger software eller grafregner.  Filerne kan frit kopieres, printes og bruges i undervisningen.

Hent eksempelsamling til TI-Nspire™ CAS grafregner
Hent eksempelsamling til TI-Nspire™ CAS software

 Videoer, som viser TI-NspireTM  teknologien.

En række små videoer, som hver gennemgår en færdighed på værktøjet. Både til software og grafregner.
Henvis dine elever til en konkret video for at lære en konkret rutine. Du kan for eksempel linke hertil fra dine egne vejledninger.

Videoer med vejledning i brug af TI-NspireTM Teknologien

TI-89 Titanium / Voyage 200
- introduktion og eksempler

Eksempelsamling til begynderundervisningen af Knud Nissen.

Hent eksempelsamlingen som PDF-fil (ca. 1,1 MB)

Differentialligninger
(med TI-89 Titanium / Voyage 200)

Et supplement til eksempelsamlingen til TI-89 Titanium / Voyage 200 af Knud Nissen, som gennemgår løsning af differentialligninger i samme sprog og layout som eksempelsamlingen.
Differentialligninger introduceres ved linieelementer. Både numerisk og algebraisk løsning af differentialligninger gennemgåes.
Indeholder også et par eksempler på anvendelser og et afsnit om isokliner. (28 sider. pdf-fil på ca. 0,5 MB)

Hent "Differentialligninger" son pdf-fil (ca. 0,5 MB)

Vektorregning
(med TI-89-Titanium / Voyage 200)

Et supplement til eksempelsamlingen til TI-89 Titanium / Voyage 200 af Knud Nissen, som gennemgår løsning af differentialligninger i samme sprog og layout som eksempelsamlingen.
Differentialligninger introduceres ved linieelementer. Både numerisk og algebraisk løsning af differentialligninger gennemgåes.
Indeholder også et par eksempler på anvendelser og et afsnit om isokliner. (28 sider. pdf-fil på ca. 0,5 MB)

Hent "Vektorregning" som PDF-fil (ca. 1,0 MB)

1-Variabel Statistik med boxplot
(med TI-89 Titanium / Voyage 200)

Et supplement til eksempelsamlingen til TI-89 Titanium / Voyage 200 af Knud Nissen, som gennemgår boxplot i samme sprog og layout som eksempelsamlingen.
"1-Variabel Statistik med boxplot" gennemgår de definitioner på median og kvartil, som anvendes i "Stat-List Edit" applikationen.
Derefter gennemgåes boxplot og simpelt histogram. (Vedrørende mere avancerede histogrammer henvises til manualen).
(9 sider pdf-fil. Ca. 0,2 MB)

Hent "1-Variabel Statistik med boxplot" som pdf-fil (Ca. 0,2 MB)

Finansapplikationen
(til TI-89 Titanium / Voyage 200)

Et supplement til eksempelsamlingen til TI-89 Titanium / Voyage 200 af Knud Nissen, som gennemgår finansapplikationen i samme sprog og layout som eksempelsamlingen.
Finansapplikationen indeholder en TVM-solver, som svarer til den, mange er glade for på TI-84.
Selve applikationen kan hentes under DOWNLOAD øverst på siden. Materialet hentes herunder.
(20 sider pdf-fil. Ca. 0,3 MB)

Hent Finans applikationen som PDF-fil (Ca. 0,3 MB)

Mini vejledning

Hent en kort vejledning til TI-30 XB/XS MultiView™. Vejledningen må frit anvendes i undervisningen. 

Hent mini-vejledning (pdf-fil ca. 0,2 MB)

TI-84 familien
-Introduktion og eksempler

Eksempelsamlingen til TI-84-familien findes i to varianter.
Med engelske eller Danske kommandoer, begge med Dansk tekst.
Det anbefales at hele klassen anvender samme sprog på grafregneren. (De fleste danske klasser anvender engelske kommandoer).

Hent "TI-84-familien introduktion og eksempler" med Engelske kommandoer
Hent "TI-84-familien introduktion og eksempler" med Danske kommandoer